Pirmdien, 12.janvārī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš tikās ar uzņēmējiem, pret kuriem ierosināts tiesiskās aizsardzības process, un tajos ieceltajiem administratoriem, un viņus informēja par Tieslietu ministrija lēmumu steidzamības kārtā jau janvārī Ministru kabinetā iesniegt grozījumus normatīvajos aktos, lai pilnveidotu tiesiskā aizsardzības procesu. Grozījumos tiks paredzēts pagarināt tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu no viena gada līdz diviem. Šobrīd likuma redakcija nosaka, ka termiņš nosakāms ne ilgāks par gadu no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu. „Tā kā gada termiņš, iespējams, reizēm var būt par īsu, lai veiktu uzņēmuma atveseļošanu, tad termiņa pagarināšana varētu kalpot kā papildu līdzeklis, lai sekmīgi īstenotu tiesiskās aizsardzības procesu un atjaunotu subjekta maksātspēju pilnā apjomā,” norāda tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Tiem, kam tiesiskās aizsardzības process jau ir uzsākts, būs tiesības lūgt pagarinājumu līdz diviem gadiem. Tāpat plānots veikt citus procesuālus grozījumus, kuriem atbalstu izteikusi arī Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padome. Ministrs uzklausīja arī uzņēmēju un administratoru izklāstītās problēmas, kas konstatētas tiesiskās aizsardzības procesa gaitā. Uzņēmēji norādīja, ka bieži sastopas ar ļoti striktu banku nostāju un netiek pieļauta saistību izpildes termiņu pagarināšana, vai maksājumu atlikšana. Tieslietu ministrs uzskata, ka katrā civiltiesiskā darījumā ir divas puses un arī banku sektoram būtu jānāk pretī uzņēmējiem, lai palīdzētu viņiem atjaunot normālu darbību. Gaidis Bērziņš norādīja, ka tuvākajā laikā jāvairo izpratne par tiesiskās aizsardzības procesa būtību gan banku sektorā, gan citu kreditoru vidū, jo uzņēmumu maksātspējas atjaunošana ir abpusēji izdevīga. Parādnieka tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums komercsabiedrības interešu aizsardzībai ierobežotas maksātspējas gadījumā, lai atjaunotu parādnieka maksātspēju pilnā apjomā. Šis ir instruments, kas ļauj komersantam pārvarēt īslaicīgas finansiālas grūtības. Tiesiskās aizsardzības process ir salīdzinoši jauns instruments Latvijas tiesību sistēmā. Kopš 2008. gada 1. janvāra, kad spēkā stājās Maksātnespējas likums ir ierosināti 13 tiesiskās aizsardzības procesi. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536