Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Valsts oficiālo elektronisko publikāciju (turpmāk – publikācija) pieejamības veicināšanas koncepciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā dotajiem uzdevumiem. Koncepcijas mērķis ir rast sabiedrības vajadzībām un valsts interesēm atbilstošāko risinājumu publikācijas ieviešanai un pieejamībai, kā arī konceptuāli noteikt nepieciešamo publikācijas apjomu. Koncepcijā risināmā pamatproblēma ir publikācijas pieejamības nodrošināšana atbilstoši Satversmei, kā arī maksas par publikāciju samazināšana. Kā teikts koncepcijā, Latvijā lielākā daļa izsludināmās un publicējamās informācijas publicēta valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, ko var lasīt arī internetā www.vestnesis.lv jau kopš 1995. gada. Taču publikācijām elektroniskajā versijā šobrīd nav oficiālas publikācijas statusa. Līdz ar to nepieciešams normatīvajos aktos juridiski nostiprināt valsts oficiālās elektroniskās publikācijas tiesisko statusu un izlemt jautājumu par laikraksta papīra formā turpmākās izdošanas lietderību. Koncepcijā piedāvāts atteikties no laikraksta papīra formas kā oficiālās publikācijas avota un arhivēšanas vajadzībām veidot kontrolkopijas. Papīra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” uzturēšanas un izplatīšanas izmaksas ir nesamērīgi lielas attiecībā pret šā laikraksta papīra versijas lietotāju skaitu. Publikācijas nodrošināšanai plānots izveidot informācijas sistēmu un ar 2011. gadu nodrošināt publikāciju internetā, piešķirot šādai publikācijai juridiski saistošu oficiālās publikācijas statusu. Koncepcija paredz noteikt oficiālo publikāciju apjomu. Sākotnēji vienotajā oficiālās publikācijas interneta vietnē publicēs informāciju, kas šobrīd tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Koncepcija paredz, ka līdz ar oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanu publicēs arī visus pašvaldību saistošos noteikumus, izņemot pašvaldību budžetus, nolikumus un teritoriālo jautājumu ārējos normatīvos aktus, taču arī  to ieviesīs divu – trīs gadu laikā. Koncepcijā secināts, ka oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizēšanas nodrošināšana ir valsts funkcija, kas nav nododama privātajam sektoram. Arī citu Eiropas valstu pieredze liecina, ka oficiālo publikāciju un tās informācijas sistematizēšanas nodrošināšana galvenokārt tiek realizēta valsts pārvaldē. Līdz ar to Tieslietu ministriju noteiks par atbildīgo valsts institūciju publikācijas un tās informācijas sistematizēšanas funkcijas nodrošināšanai.  Šobrīd ārējie normatīvie akti skaidri nenosaka publikācijas nodrošināšanas finansēšanas modeli.  Koncepcija paredz, ka publikāciju nodrošinās pašfinansēšana ar stabiliem ieņēmumiem no publikāciju maksām un citiem ieņēmumiem, nosakot, ka oficiālais izdevējs no pašu ieņēmumiem segs normatīvo aktu publicēšanu un sistematizēšanu. Piemēram, Saeimas kanceleja un Valsts prezidenta kanceleja – par likumiem un citiem Saeimas pieņemtajiem aktiem. Ar pilnu koncepcijas projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv