Informācija presei
Latvijā ieradīsies Eirojusta prezidente Mišela Koninska
Rīt, 17.jūlijā, pēc tieslietu ministres Baibas Brokas un ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera uzaicinājuma vizītē Latvijā ieradīsies Eiropas Savienības Aģentūras krimināltiesiskajai sadarbībai (Eirojusts) prezidente Mišela Koninska (Michele Coninsx). Vizītes laikā Eirojusta prezidentei M.Koninskai plkst. 10.20 plānota tikšanās ar tieslietu ministri B.Broku, kā arī piedalīšanās debatēs, kas notiks Latvijas Republikas Saeimas Sarkanajā zālē plkst. 11.00. Diskusijā plānots pārrunāt aktuālos jautājumus Latvijas institūciju un Eirojusta savstarpējās sadarbības ietvaros, to vidū arī kontekstā ar Latvijas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē. Viens no svarīgākajiem jautājumiem darba kārtībā varētu būt šobrīd plaši diskutētā Eirojusta struktūras un pārvaldības reforma, kas tiek īstenota arī saistībā ar Eiropas Prokuratūras – iestādes cīņai ar finanšu noziegumiem – izveidi. Plānots, ka diskusijā piedalīsies Eirojusta prezidente M.Koninska, tieslietu ministre B.Broka, Latvijas Republikas ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, Latvijas Nacionālais pārstāvis Eirojustā Gunārs Bundzis, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieks Atis Lejiņš, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins un citas amatpersonas.
B.Broka augstu novērtē līdzšinējo Eirojusta darbību un praktisko rezultātus cīņā ar pārrobežu noziedzību – narkotiku kontrabandu, cilvēktirdzniecību u.c. „Eirojusta nākotnes darbībai jābūt aizvien aktīvākai un efektīvākai, jo līdzās Eiropas Savienības pilsoņu brīvībai ceļot, strādāt un dzīvot robežas brīvi šķērso arī noziedzība. Eiropas pilsoņiem ir tiesības prasīt un saņemt augstu drošības līmeni ikvienā jomā”, uzsver ministre.
Pirms tikšanās ar tieslietu ministri B.Broku un Eirojusta prezidenti M.Koninsku plašsaziņas līdzekļiem pārstāvjiem TV – foto iespēja.               Papildu informācija:   Eirojusts tika nodibināts 2002.gadā, lai pastiprinātu cīņu pret smago un organizēto noziedzību ES. Šobrīd Eirojustu veido 28 ES dalībvalstu deleģētie pārstāvji, veicinot ES dalībvalstu kompetento tiesu varas iestāžu sadarbību, izmeklējot un izvirzot apsūdzības lietās par smagiem pārrobežu un organizētās noziedzības gadījumiem, piemēram, terorismu, cilvēku tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību, krāpšanu un noziedzīgā ceļā iegūtas naudas legalizāciju. Eirojustam ir pilnvaras lūgt dalībvalstu kompetentās iestādes izmeklēt konkrētus nodarījumus un ierosināt konkrētas lietas, atzīt, ka viena dalībvalsts atrodas konkrētā nodarījuma izmeklēšanai vai apsūdzības izvirzīšanai izdevīgākā pozīcijā nekā cita valsts, koordinēt kompetento iestāžu darbu, izveidot apvienoto izmeklēšanas grupu, kā arī sniegt Eirojustam  uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv