Latvija ir paraugs informācijas tehnoloģiju izmantošanā tieslietu sistēmā
No 28. līdz 29. martam Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics un Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projektu vadītāja Anna Skrjabina piedalījās OECD organizētajā apaļā galda diskusijā "Vienlīdzīga pieeja tiesiskumam" Lisabonā, Portugālē. Diskusijā tika spriests par iespējām sekmēt iedzīvotāju un uzņēmēju pieeju tiesiskumam.                              Diskusijas ietvaros tika prezentēta Latvijas pieredze, uzsverot, ka tieslietu sektora prioritāte ir nodrošināt efektīvu veidu tiesisko problēmu atrisināšanai ārpus tiesas. Īpaša uzmanība tika pievērsta informācijas tehnoloģiju attīstībai tieslietu jomā, kā arī plānotajām vadlīnijām, kas tiks izstrādātas Latvijas Tiesu administrācijas vadībā ar mērķi rast atbildi uz jautājumu, kā izmantot tehnoloģijas sabiedrības interesēm un vajadzībām visatbilstošākajā veidā, kā arī noteikt principus un prioritātes tieslietu sektora modernizācijai OECD valstīs un pasaulē turpmākajiem gadiem.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: "Man ir patiess prieks, ka Latvija ir paraugs tehnoloģiju attīstībā un izmantošanā tieslietu nozarē. Novērtējot Tiesu administrācijas paveikto, tai ir uzticēts izstrādāt vadlīnijas, kas kalpos par pamatu un labās prakses piemēru attīstībai OECD dalībvalstīs jautājumos par tieslietu pakalpojumu digitalizāciju un tieslietu sistēmas modernizāciju."
  Plānots, ka Tiesu administrācija attiecīgās vadlīnijas izstrādās turpmāko divu gadu laikā, un tās varētu veicināt vienotu izpratni starp OECD dalībvalstīm par piemērotāko tehnoloģiju izmantošanas praksi. Jautājums par tehnoloģiju attīstību tieslietu jomā un tehnoloģiju ietekmi tiesiskuma nodrošināšanā, tostarp mākslīgā intelekta izmantošanā tika aktualizēts 2018. gada 5. – 6. jūlijā, kad Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju organizēja diskusiju "Vienlīdzīga pieeja tiesiskumam". Diskusijas ietvaros tika apstiprināta deklarācija, iezīmējot turpmākos darbības virzienus OECD darbā tieslietu jomā.     Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv