Informācija presei
Šodien, 15.martā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD*) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas sanāksmē. Tieslietu ministrijas pārstāve uzsvēra, ka Latvijas mērķis ir izveidot efektīvu sistēmu cīņā ar korupciju gan no tiesiskā regulējuma kvalitātes, gan no tā piemērošanas viedokļa. Tāpat Tieslietu ministrijas pārstāve ziņoja par panākto progresu darba grupas 2012.gada jūlijā sniegto rekomendāciju ieviešanā nacionālajā līmenī, proti, tika pilnveidots regulējums un izstrādāti grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, kas vērsts uz cīņu ar korupcijas noziegumiem, kā nacionālā tā starptautiskā līmenī. Grozījumi paredz skaidrāk definēt personu loku, kuriem var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus, kā arī paredz iespēju atdalīt procesu pret fizisko personu no procesa pret juridisko personu, ļaujot piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli uzņēmumam arī gadījumos, kad fiziskā persona vēl nav notiesāta. Darba grupas pārstāvji apsveica Latviju par panākto progresu un iespaidīgo ātrumu tiesiskā regulējuma uzlabošanā un norādīja, ka ir laiks izvērtēt izstrādātos grozījumus. Tuvākajos mēnešos OECD lems par Latvijas iespējamo pievienošanos organizācijai. Ja lēmums būs pozitīvs, tiks uzsākts pievienošanās process. Dalība Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos komitejā un OECD konvencijas „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” prasību izpilde ir obligāts priekšnoteikums valsts uzņemšanai OECD. * Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ir starpvaldību organizācija, kuras sastāvā ir 34 attīstītākās pasaules valstis, to skaitā 21 Eiropas Savienības dalībvalsts. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv