Informācija presei
Latvija kopā ar pārējām OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalstīm vienojas par turpmāko cīņu pret korupciju
Trešdien, 16.martā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (Pretkukuļošanas konvencija) veltītajā augsta līmeņa sanāksmē tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs kopā ar pārējiem konvencijas dalībvalstu pārstāvjiem apliecināja apņemšanos veicināt efektīvāku konvencijas prasību ieviešanu praksē, lai kukuļošanā iesaistītās personas tiktu sauktas pie atbildības. Sanāksmes laikā kopumā 50 klātesošās valstis pievienojās ministru sanāksmes deklarācijai, kurā apliecināja savu gatavību apkarot ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un korupciju, kā arī apņēmās veicināt starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu sekmīgu pārrobežu kukuļošanas lietu izmeklēšanu un trauksmes cēlēju nepieciešamo aizsardzību, stiprinātu sadarbību starp valsts pārvaldi, privāto sektoru un sabiedrību cīņā ar korupciju, veicināt komersantu labprātīgu ziņošanu un vienošanās procedūras korupcijas lietās. Turklāt 41 OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalsts, tostarp Latvija, deklarācijā apņēmās turpināt pildīt no konvencijas izrietošās saistības, īpaši uzsverot, ka ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu nedrīkst ietekmēt apsvērumi, kas saistīti ar valsts ekonomiskajām interesēm, iespējamo ietekmi uz attiecībām ar citām valstīm vai iesaistīto fizisko vai juridisko personu identitāti (konvencijas 5.panta prasības). Ministru sanāksmes laikā oficiāli tika uzsākta arī OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalstu savstarpējā novērtējuma 4.fāze. Par Latviju 2015.gada oktobrī tika apstiprināts 2.fāzes novērtējuma ziņojums.   Ar pilnu ministru sanāksmes deklarācijas tekstu var iepazīties OECD mājaslapā: http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Anti-Bribery-Ministerial-Declaration-2016.pdf. Ar OECD Pretkukuļošanas konvencijas tekstu var iepazīties likumi.lv mājaslapā: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1126.   Papildu informācija: 2013.gada 3.oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD Pretkukuļošanas darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties OECD Pretkukuļošanas konvencijai, kuru Latvija ratificēja (apstiprināja) 2014.gada 21.martā. Tā stājās spēkā 2014.gada 30.maijā, Latvijai kļūstot par 41 OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalsti. Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba grupā. Šajā jomā Latvijas izvērtējums tiek dalīts divos posmos – 1.fāzē (likumdošana) un 2.fāzē (ieviešana). Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojums tika apstiprināts 2014.gada 6.jūnijā, savukārt 2.fāzes novērtējuma ziņojums 2015. gada 14.oktobrī.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.