Latvija piedalās projektā Augstākās tiesas efektivitātes paaugstināšanai Ukrainā
Piektdien, 13.oktobrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs darba vizītē apmeklēja Kijevu, kur svinīgi tika atklāts Eiropas Savienības finansētais mērķsadarbības (Twinning) projekts Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanai. Sadarbībā ar Vācijas kolēģiem piedaloties mērķsadarbības (Twinning) projektā, ieguldījumu Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā Latvijas Tieslietu ministrijas pārstāvji sniegs kopā ar Augstākās tiesas, Tiesu administrācijas un Latvijas Tiesnešu mācību centra ekspertiem. Projekta mērķis ir stiprināt Ukrainas Augstākās tiesas institucionālo kapacitāti, lai sekmētu vienotas tiesu prakses izveidi, nodrošinātu nacionālo un starptautisko tiesību normu atbilstošu piemērošanu un veicinātu tiesas pieejamību sabiedrībai. Projekta ietvaros tiek plānots uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz Augstākās tiesas kā kasācijas instances darbības nodrošināšanu atbilstoši ES standartiem, paaugstināt tiesnešu un tiesas darbinieku profesionālo kvalifikāciju, kā arī veicināt informācijas pieejamību par Augstākās tiesas lomu, statusu un darbību. Savā uzrunā Ukrainas, Vācijas un Latvijas amatpersonām Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka divas Eiropas Savienības dalībvalstis – Latvija un Vācija – ir apvienojušās, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta īstenošanu un palīdzētu Ukrainai, kad tas visvairāk ir nepieciešams. Šobrīd tiek uzsākta tiesas reforma un pieņemti jauni tiesību akti, lai uzlabotu tiesas darbu. “Mēs patiesi ceram, ka projekta īstenošana veicinās Ukrainas politisko, tiesisko un ekonomisko integrāciju Eiropas Savienībā,” projekta nozīmi akcentēja tieslietu ministrs. Viņš pauda gandarījumu, ka Latvija var dalīties pieredzē ar Ukrainas un Vācijas kolēģiem, lai sasniegtu labākos rezultātus kopīgajā projektā. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros Tieslietu ministrija īstenos mērķsadarbības (Twinning) projektu “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī” Ukrainā sadarbībā ar Vācijas Starptautiskās tiesiskās palīdzības organizāciju (Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit). Projekta īstenošana paredzēta līdz 2019.gada martam un tā kopējais budžets - 1,3 miljoni eiro. Pilnā apmērā to finansē Eiropas Komisija.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.