Latvija pievienojas Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtu grozījumiem
Ceturtdien, 11.septembrī, Saeima atbalstīja grozījumu Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos (Statūti) apstiprināšanu, kas paredz Latvijas pievienošanos pārējām dalībvalstīm attiecībā uz Statūtu papildināšanu ar agresijas noziegumu un trīs kara noziegumu veidiem. Pieņemot grozījumus attiecībā uz Statūtu papildināšanu ar agresijas noziegumu, Statūtu dalībvalstis vienojas, ka Romas Starptautiskā krimināltiesa (Starptautiskā Krimināltiesa) īstenos savas pilnvaras pār agresijas noziegumu. Šobrīd minētos grozījumus attiecībā uz agresijas noziegumu ir ratificējušas piecpadsmit Statūtu dalībvalstis, ieskaitot tādas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kā Igaunija, Austrija, Beļģija un Vācija.
Statūtos termins „agresijas noziegums” nozīmē tāda agresijas akta plānošanu, gatavošanu, uzsākšanu vai izpildi, kas pēc sava rakstura, smaguma un mēroga ir nepārprotams Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu pārkāpums - ko veic persona, kuras stāvoklis tai rada iespēju efektīvi kontrolēt vai vadīt valsts politisko vai militāro darbību.
Tāpat grozījumi paredz papildināt Statūtus ar trīs jauniem kara noziegumu veidiem, kas attiecas uz iekšējiem bruņotiem konfliktiem. 2015.gada 1.janvārī Latvija kļūs par prezidējošo valsti ES Padomē, kur viens no Latvijas uzdevumiem ir Starptautisko publisko tiesību darba grupas Starptautiskās Krimināltiesas apakšgrupas vadīšana. Viens no šīs darba grupas darba kārtības jautājumiem ir viedokļu apmaiņa par minēto grozījumu ratifikācijas gaitu ES dalībvalstīs. Līdz ar to ES līmenī ir nepieciešams parādīt Latvijas nostāju attiecībā uz grozījumu ratifikācijas nozīmību līdz prezidentūras uzsākšanai. Plašāka informācija pieejama Saeimas mājas lapā. Papildu informācija Jau 2002.gada 20.jūnijā Latvija ratificēja Starptautiskās krimināltiesas statūtus. Savukārt 2010.gadā Statūti tika papildināti ar diviem jauniem kara noziegumu veidiem, kas attiecas uz valstu iekšējiem konfliktiem. Tieslietu ministrijas pārziņā ir grozījumos paredzēto saistību izpildes koordinēšana. Grozījumi tiks izsludināti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv