Informācija presei
Latvija pievienojas starptautiska līmeņa patieso labuma guvēju Atklātības principiem
2019. gada 28. novembrī tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere parakstīja Lielbritānijas aicinājumu pievienoties patieso labuma guvēju Atklātības principiem. Atklātības principi paredz mērķtiecīgi ievērot patieso labuma guvēju reģistrāciju iespējami plašākam juridisko personu lokam, kā arī informāciju publiskot standartizētā veidā, bezmaksas un atvērto datu formātā.             "Latvija ir spērusi būtisku soli, un tā ir arī viena no līdervalstīm, kas parakstīja Lielbritānijas aicinājumu pievienoties patieso labuma guvēju Atklātības principiem. Atklātības principu parakstīšana nav tikai neformālas gribas apliecināšana, bet gan starptautiski saistošs dokuments, kas paredz Latvijai nodrošināt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem arī starptautiskā mērogā," uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Savukārt Uzņēmuma reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere atzīmē, ka Latvija šogad jau ir atvērusi jaunu lappusi Uzņēmumu reģistra reģistros uzkrātās informācijas pieejamībā, publiskumā un caurspīdīgumā, tostarp par patiesajiem labuma guvējiem pārrobežu mērogā. Jau no 2020. gada 7. janvāra aktuālā informācija par juridiskajām personām, tai skaitā par to patiesajiem labuma guvējiem, ikvienam būs pieejama bez maksas un tiešsaistē Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē. “Aicinām arī citas valstis pievienoties Lielbritānijas aicinājumam, jo tas ļaus vieglāk uzņēmēju iesniegtās ziņas pārbaudīt un uzlabos patieso labuma guvēju caurspīdīgumu starptautiskā mērogā,” aicina Guna Paidere. Ņemot vērā Latvijas panākto progresu patieso labuma guvēju atklāšanā, Latvija 2019. gada maijā tika uzaicināta pievienoties patieso labuma guvēju Atklātības principiem kā viena no pirmajām valstīm līdzās Dānijai, Slovākijai, Norvēģijai, Armēnijai, Meksikai un Ukrainai. Kā paredz nesen Saeimā pieņemtie grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” Latvija jau ir uzsākusi praktiskos darbus, lai nodrošinātu informācijas pieejamību arī atvērto datu formātā. Ceturtajā nacionālajā atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2020. - 2021. gadam Latvija plāno īstenot pasākumu, kura ietvaros Latvija pievienosies Atvērtās Pārvaldības reģistram.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv