Informācija presei
Latvija pievienosies OECD Pretkorupcijas konvencijai
 Šodien, 3.oktobrī, Tieslietu ministrijas (TM)  valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Juridiskā dienesta vadītāju Nikolā Bonuči (Nicola Bonucci). Tikšanās laikā ar TM valsts sekretāru notika oficiālā vēstuļu apmaiņa par Latvijas pilntiesīgā dalībnieka statusa iegūšanu OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā (Pretkorupcijas darba grupa). Vizītes laikā TM valsts sekretārs apliecināja Latvijas gatavību pievienoties OECD konvencijai „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” (Pretkorupcijas konvencija) un kļūt par aktīvu un pilntiesīgu OECD Pretkorupcijas darba grupas locekli.
 „Īpaši vēlos uzteikt KNAB ieguldījumu un pieredzi par korupcijas gadījumu apkarošanu. Personīgi vēlos pateikties KNAB priekšnieka vietniecei korupcijas apkarošanas jautājumos Jutai Strīķei par entuziasmu, aizrautību un pieredzi, kas palīdzēja saņemt  uzaicinājumu dalībai Pretkorupcijas darba grupā, ” uzsver TM valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.
Tikšanās laikā TM valsts sekretārs pateicās arī TM, Ārlietu ministrijas un KNAB darbiniekiem par paveikto darbu. Līdz šī gada beigām ir paredzēts uzsākt Pretkorupcijas konvencijas ratificēšanas procesu. Pretkorupcijas konvencija tiek uzskatīta par efektīvāko starptautisko pretkukuļošanas instrumentu. Latvijas pievienošanās konvencijai būtiski uzlabotu gan Latvijas tiesisko ietvaru attiecībā uz starptautiskās kukuļošanas apkarošanu un novēršanu, gan šī regulējuma praktisko piemērošanu. Jau šobrīd, izpildot virkni OECD Pretkorupcijas darba grupas izteikto rekomendāciju, Latvija ir pilnveidojusi attiecīgās Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normas, kas regulē gan kukuļošanas kriminalizēšanu, gan juridiskās personas atbildību par Krimināllikumā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv