Informācija presei
Šodien, 14.jūnijā, Latvija saņēmusi uzaicinājumu pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) darba grupai par kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (turpmāk – Pretkorupcijas darba grupa). Parīzē notiekošās OECD Pretkorupcijas darba grupas sanāksmes ietvaros, uzklausot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Mārtiņa Lazdovska ziņojumu par Latvijas panākto progresu attiecībā uz tiesību aktu atbilstību OECD 1997.gada 21.novembra konvencijai „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” (turpmāk – Pretkorupcijas konvencija), kā arī par Latvijas gatavību pievienoties OECD Pretkorupcijas konvencijai un Pretkorupcijas darba grupai, OECD Pretkorupcijas darba grupas locekļi uzaicināja Latviju pievienoties minētajai darba grupai. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis ir gandarīts par paveikto darbu un saņemto uzaicinājumu: „Saņemtais uzaicinājums ir apliecinājums Latvijas paveiktajam pēdējā gada laikā, uzlabojot tiesisko regulējumu, lai atbilstu augstajiem OECD standartiem.” No 10. līdz 14.jūnijam pēc OECD uzaicinājuma Tieslietu ministrijas, KNAB, Ģenerālprokuratūras, Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Parīzē pārstāvji piedalījās tiesībsargājošo institūciju pārstāvju neformālajā sanāksmē un OECD Pretkorupcijas darba grupas sanāksmē. Jau 2012.gada martā notika diskusijas par Latvijas pieteikumu pievienoties OECD Pretkorupcijas darba grupai un atbilstību Pretkorupcijas konvencijai, kā rezultātā darba grupa izstrādāja un 2012.gada 30.jūlijā iesniedza rekomendācijas Latvijai. Izpildot OECD izteiktās rekomendācijas, Latvija ir pilnveidojusi attiecīgās Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normas, kas regulē gan kukuļošanas kriminalizēšanu, gan juridiskās personas atbildību par Krimināllikumā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī palīdz apkarot korupciju starptautiskajos biznesa darījumos.   Ksenija Novikova Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 25435652 E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv   Pievienotie dokumenti