Informācija presei
Šodien Ministru kabinets uzklausīja informatīvo ziņojumu par Latvijas kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi. Ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts informatīvajā ziņojumā, Latvija starp citām ES dalībvalstīm pašlaik atrodas 5. vietā direktīvu pārņemšanā. Salīdzinot ar situāciju 2009. gada martā, kad TM iepazīstināja valdību ar līdzīgu ziņojumu, nepārņemto direktīvu  skaits samazinājies par sešām direktīvām un Latvija nav pārņēmusi 17 ES direktīvas. Vēl 70 direktīvām pārņemšanas termiņš iestāsies tuvāko trīs gadu laikā. Kaut arī šo direktīvu pārņemšanas beigu termiņš vēl nav pienācis, ministrijas tiek aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu savlaicīgu ES direktīvu pārņemšanu un tādējādi varētu izvairīties no pārkāpumu procedūru uzsākšanas pret Latviju. Kopumā 12 nepārņemtas direktīvas ir Ekonomikas ministrijai, vienai no tām pārņemšanas termiņš jau iestājies. Finanšu ministrija ir atbildīga par deviņu direktīvu ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos, kuru pārņemšanas termiņš vēl nav iestājies. Iekšlietu ministrijai jāievieš piecas ES direktīvas, vienas pārņemšanas termiņš jau iestājies. Izglītības un zinātnes ministrijai jāievieš viena direktīva ar iestājušos pārņemšanas termiņu. Aizsardzības ministrijai jāievieš viena direktīva ar iestājušos pārņemšanas termiņu, bet Kultūras ministrijai – viena direktīva, kuras pārņemšanas termiņš vēl nav iestājies. Apkopotā informācija liecina, ka Labklājības ministrijas atbildībā ir trīs direktīvu pārņemšana, no kurām vienai direktīvai iestājies pārņemšanas termiņš, bet Satiksmes ministrijas atbildībā ir 25 direktīvas, no kurām četru direktīvu pārņemšanas termiņš jau iestājies. TM jāatbild par četru direktīvu pārņemšanu, no kurām divām jau iestājies pārņemšanas termiņš. Četras direktīvas ir Veselības ministrijas kompetencē, pārņemšanas termiņš nokavēts divām. Savukārt Vides ministrijai jāatbild par astoņu direktīvu pārņemšanu, kuru pārņemšanas termiņš nav iestājies. 14 ES direktīvas jāievieš Zemkopības ministrijai, no kurām pārņemšanas termiņš iestājies četrām. Vienlaikus informatīvajā ziņojumā arī sniegta informācija par pārkāpuma procedūrām, kas uzsāktas pret Latviju. Kā teikts TM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, ir trīs direktīvas, kurām bija jābūt pārņemtām līdz 2006. gada beigām, taču tās vēl nav pārņemtas, trim direktīvām bija jābūt pārņemtām 2007. gadā, divām – 2008. gadā, savukārt, vēl deviņām direktīvām jābūt pārņemtām līdz 2009. gada 1. oktobrim. Tāpat negatīvi vērtējams fakts, ka vēl aizvien ir piecas nepārņemtas direktīvas, par kurām jau uzsāktas pārkāpuma procedūras par to, ka Latvija nav izpildījusi uzņemtās saistības un nav veikusi šo direktīvu pārņemšanu savā nacionālajā tiesību sistēmā. Informatīvā ziņojuma projektā attēlota arī situācija pamatlēmumu pārņemšanā. Tos pieņem, lai tuvinātu dalībvalstu tiesību aktus saistībā ar policijas un tiesu sadarbību krimināllietās. Līdzīgi kā direktīvas, pamatlēmumi ir saistoši dalībvalstīm attiecībā uz sasniedzamo mērķi, bet ļauj dalībvalstīm noteikt šī mērķa sasniegšanas veidu un metodes. Pašlaik kopumā ir septiņi pamatlēmumi, kuru pārņemšanas termiņi nav vēl iestājušies. Divi pamatlēmumi ir Iekšlietu ministrijas kompetencē, savukārt, pieci – TM kompetencē. Lai turpmāk izvairītos no jaunu pārkāpumu procedūru uzsākšanas pret Latviju un sekmētu savlaicīgu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā noteikto saistību izpildi, Ministru kabinets šodien uzdeva atbildīgajām institūcijām noteiktajā termiņā veikt nepieciešamos valsts izpildes pasākumus, kas saistīti ar to jaunpieņemto direktīvu pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā, kuru pārņemšanas termiņa iestāšanās vēl sagaidāma nākotnē. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv