Latvija un Kazahstāna pārņem labo praksi e – risinājumu ieviešanā tieslietu nozarē
Ceturtdien, 22. oktobrī, Tieslietu ministrijā viesojās Kazahstānas Republikas Nekustāmo Īpašumu centra delegācija, lai pārrunātu datu apvienošanas jautājumus kontekstā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi. Savā uzrunā valsts sekretārs Raivis Kronbergs norādīja: “Esmu gandarīts par mūsu labo sadarbību tieslietu jomā, kas nemitīgi tiek stiprināta, abpusēji pārņemot labo praksi e – risinājumu ieviešanā un procesu efektivitātes kontekstā. Esam gatavi arī dalīties pieredzē Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidē, kā arī nākotnē sadarboties citu jautājumu risināšanā.” Gan Latvijā, gan Kazahstānā šobrīd aktīvi tiek domāts par datu apvienošanu un risināti līdzīgi jautājumi attiecībā uz sistēmu savstarpēju saslēgšanu, tāpēc delegācijas pārstāvji bija ļoti ieinteresēti Latvijas pieredzē. Diskusijas, kurā piedalījās Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta un Tiesu administrācijas pārstāvji, mērķis pieredzi ir bijis nodrošināt iespēju viedokļu apmaiņai par esošo situācija Latvijā un Kazahstānā, iezīmēt un pārrunāt iespējamos risinājumus. Vizītes ietvaros delegācija plāno apmeklēt arī Valsts zemes dienestu, lai runātu par datu apmaiņu starp valsts un pašvaldību iestādēm, informācijas pakalpojumiem sabiedrībai, nekustamā īpašu vērtēšanas, tehniskās inventarizācijas u.c. jautājumiem.   FOTO     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv