Informācija presei
Latvija uzvar tiesvedībā pret Eiropas Komisiju
Eiropas Savienības Tiesa 2013. gada 3. oktobrī pasludināja spriedumu lietā, kurā Latvija lūdza atcelt Eiropas Komisijas lēmumu par emisijas kvotu sadales plānu Latvijā.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis:” Lietas iznākums ir ne tikai pozitīvs iznākums Latvijas interesēm vides jomā, bet arī nozīmīgs un pozitīvs panākums tiesiskās noteiktības stiprināšanā Eiropas Savienībā.”
Latvijas Republika 2006. gada beigās iesniedza Eiropas Komisijai emisijas kvotu valsts sadales plānu 2008. – 2012. gadam, kuru Eiropas Komisijai bija tiesības trīs mēnešu laikā apstiprināt vai noraidīt. Eiropas Komisija nokavējot trīs mēnešu termiņu, pieprasīja Latvijas Republikai papildus informāciju par emisiju kvotu sadales plānu, kuru, pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas, tomēr noraidīja 2007. gada 13. jūlijā. Latvijas Republika Eiropas Komisijas nelabvēlīgo lēmumu apstrīdēja Eiropas Savienības Vispārējā tiesā un ieguva pozitīvu rezultātu, jo tiesa atcēla Eiropas Komisijas negatīvo lēmumu. Visbeidzot Eiropas Komisija pārsūdzēja šo tiesas spriedumu Eiropas Savienības Tiesā, un, atbilstoši Latvijas iesniegtajai nostājai un tiesvedībā paustajiem argumentiem, arī Eiropas Savienības Tiesa šo Komisijas pārsūdzību noraidīja.
„Eiropas Savienības Tiesas spriedums tika gaidīts ar lielu nepacietību, jo lietas iznākums teorētiski varēja būt arī Latvijai negatīvs. Taču, kopīgi darbojoties Tieslietu ministrijas un Vides un reģionālās attīstības ministrijas ekspertiem, tika panākts Latvijas interesēm atbilstošs rezultāts”, norādīja Latvijas valdības pārstāvis Eiropas Savienības Tiesā un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Inguss Kalniņš.
Ar pilnu sprieduma tekstu var iepazīties – www.curia.europa.eu, lieta C-267/11 P                 Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv