Informācija presei
Latvija veiksmīgi noslēdz Gruzijā īstenoto projektu tiesiskuma stiprināšanai
Otrdien, 16. aprīlī, Latvijas Tiesu administrācija veiksmīgi noslēdza 2017. gada septembrī uzsākto projektu “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros” Gruzijā. Projektu Tiesu administrācija kā vadošais partneris īstenoja sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, Francijas Nacionālo Tiesnešu skolu, kā arī Horvātijas Tiesnešu Akadēmiju. Projekta mērķis bija Gruzijas Tiesnešu mācību skolas tiesiskās apmācības praksi tuvināt Eiropas standartiem, stiprinot un attīstot iestādes kapacitāti un efektivitāti, kā arī turpmāko mācību programmu attīstību un kvalitāti. Uz noslēguma pasākumu Gruzijā ir ieradies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, parlamentārais sekretārs Juris Jurašs, Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, kā arī Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics. Sava uzrunā tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra: “Uzskatu, ka projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu sadarbībai ir ārkārtīgi liels potenciāls, kas veicināja gan tiesu sistēmas reformu īstenošanu Gruzijā, gan deva iespēju gūt vērtīgas atziņas no citu valstu pieredzes reformu ieviešanā. Esmu gandarīts, ka mums ir bijusi iespēja pievienoties Gruzijas, Francijas un Horvātijas tieslietu ekspertiem, kurus iedvesmoja un vadīja ideja par motivētu un uzticamu tiesu varu, turklāt Twinning projekts ir būtiski palīdzējis stiprināt arī pašreizējo Latvijas un Gruzijas Tieslietu ministrijas un padotības iestāžu sadarbību, un radījis spēcīgu pamatu turpmākai pieredzes un zināšanu apmaiņai.” Projekta ietvaros tika modernizētas tiesnešu amata kandidātu apmācību programmas, attīstīti tālākizglītības moduļi (mācību programmas), stiprinātas Gruzijas Tiesnešu mācību skolas struktūrvienības, kā arī ieviestas tiesnešu un tiesu darbinieku e-mācību programmas. Projekta īstenošanas laikā iesaistītie eksperti (29 no Latvijas, 14 no Horvātijas un 7 no Francijas) nostrādāja 259 darba dienas, tika noorganizēti 32 Gruzijas tiesnešu mācību skolas pārstāvju un tiesnešu dalība mācību braucienos uz Latviju, Horvātiju, Franciju un Beļģiju, un 21 persona dalība dažādos Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) mācību semināros (Rumānijā, Igaunijā, Apvienotajā Karalistē, Bulgārijā, Portugālē, Ungārijā, Itālijā, Francijā, Kiprā). Projekta ietvaros tika noorganizēta arī starptautiska konference „Mūsdienu tiesnešu apmācības izaicinājumi”, kurā piedalījās ap 80 Gruzijas pārstāvji (tiesu reformas speciālisti) un 8 starptautiskie eksperti. Projekta kopējais budžets bija 800 000 EUR un to pilnībā finansēja Eiropas Komisija.     Informāciju sagatavoja: Dace Ezeriete Tiesu administrācija Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļa Projekta vadītāja tālr.: 29248273 Twitter: @tiesuadm Facebook: @tiesuadm www.ta.gov.lv