Latvijas Automobiļu federācija iesaistās kriminālsodu izpildē
Otrdien, 11. jūnijā, Valsts probācijas dienests (VPD) un Latvijas Automobiļu federācija (LAF) parakstīs sadarbības memorandu par iespēju Latvijas autosporta pārstāvošajām organizācijām aktīvi iesaistīties kriminālsodu izpildē. Š.g. 11.jūnijā plkst. 10.00 pie Tieslietu ministrijas galvenās ieejas svinīgi tiks parakstīts sadarbības memorands starp VPD un LAF, kam sekos preses konference, kurā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, VPD vadītājs Mihails Papsujevičs, LAF prezidents Raimonds Kisiels, LAF viceprezidents FIA (Starptautiskā automobiļu federācija) „Off-road” (krosa) komisijas loceklis Gunārs Kosojs, autosportists Reinis Nitišs un VPD brīvprātīgā – Elīna Malašenko. Memorands paredz VPD un LAF sadarbību pasākumos, kas ir vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, brīvprātīgā darba attīstīšanu, kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes īstenošanu LAF un tās dalīborganizācijās. Sadarbības memorands kalpos arī kā piemērs citām nevalstiskajām organizācijām, kuru iesaiste kriminālsodu izpildē var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. Par iespēju iesaistīt nepieciešamo darbu veikšanā probācijas klientus interesi izrādījušas jau vairākas LAF biedru organizācijas (auto sacensību organizatori, trašu saimnieki, u.c.). Savukārt brīvprātīgajā darbā ar jauniešiem, kas ir probācijas klienti, savu gatavību iesaistīties apstiprinājuši autosportists Reinis Nitišs, motosportists un mentors Mārtiņš Aleksandrovičs. VPD kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi organizē no 2005.gada. 2018.gadā piespiedu darba izpilde tika organizēta 8889 probācijas klientiem. Piespiedu darba izpildes laikā probācijas klienti 2018.gadā nostrādāja 522 385 (t.sk. nepilngadīgie – 13 085) piespiedu darba stundas. Saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2018.gadā, probācijas klientu darbs darba devējiem pērn ļāva ietaupīt vismaz 1 298 872 eiro.  No 2005.gada darba devēji, pateicoties piespiedu darbiem, ietaupījuši vismaz 9,8 miljonus eiro. 2018.gadā VPD saņemtajos tiesu nolēmumos un prokuroru priekšrakstos par sodu piespiedu darbs tika piemērots: •           25,2% par zādzību, krāpšanu un piesavināšanos nelielā apmērā; •           20% par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē; •           10,3% par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu; •           9% par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu nelielā apmērā un narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma; •           4% par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu; •           31,5% par citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs resocializācijas līdzeklis, tādējādi brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. VPD šobrīd darbojas 111 brīvprātīgo (78 līdzgaitnieki, 28 izlīguma starpnieki un 10 atbalsta un atbildīguma apļu brīvprātīgie). Papildu informācija: Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus. Mediju iespējas: Preses konference notiks pie Tieslietu ministrijas ieejas, kur būs novietotas sporta automašīnas. Memorands simboliski tiks parakstīts uz sporta automašīnas motora pārsega. Preses konferences laikā un pēc tās visi preses konferences dalībnieki būs pieejami individuālajām intervijām.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv