Latvijas dzimtsarakstu nodaļu sistēma atzīmē 95. gadadienu
Trešdien, 1.jūnijā, tiks pasniegti Tieslietu ministrijas I un II pakāpes Atzinības raksti un Goda diplomi, godinot Latvijas dzimtsarakstu nodaļu sistēmas darbiniekus par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā, ilggadēju un priekšzīmīgu darbu. Dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 95. gadadienas pasākuma ietvaros īpaši tiks godinātas dzimtsarakstu nodaļu pārstāves, Triju Zvaigžņu Ordeņa un Atzinības krusta kavalieres, kas ieguvušas augstākos valsts apbalvojumus un savas aktīvās darba gaitas jau ir beigušas. Apsveicot esošos un bijušos dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus 95. gadadienā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver viņu būtisko lomu svarīgos brīžos ikviena cilvēka dzīvē. Ar saviem lēmumiem dzimtsarakstu nodaļu darbinieki ietekmē mūsu tiesību un pienākumu realizāciju, tāpēc šodien pieredzējušākie darbinieki ir pelnījuši atzinību par savu ieguldījumu dzimtsarakstu sistēmas attīstībā, tradīciju izkopšanā, laulības un ģimenes institūta stiprināšanā, norāda tieslietu ministrs. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: "Jau gandrīz vesela gadsimta garumā dzimtsarakstu sistēma ir nesatricināmi saglabājusi nozīmīgu vietu sabiedrības dzīvē. Dzimtsarakstu nodaļa ir līdzās cilvēkam nozīmīgākajos dzīves cēlienos. Esmu patiesi lepns un pateicīgs visiem Latvijas dzimtsarakstu nodaļu esošajiem un bijušajiem darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu valsts un sabiedrības labā, jo zinu, ar kādu patriotisma apziņu un atbildības sajūtu darbs tika un tiek padarīts.”   Papildu informācija: 1921. gada 18. februārī Latvijas Satversmes Sapulces III sesijā pieņēma likumu "Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju". Likums noteica, ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas valstī pārzinās dzimtsarakstu nodaļas.