Informācija presei
Sadarbība

Trešdien, 19. augustā, Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Valsts policija parakstīja memorandu par sadarbību Latvijas valstspiederīgo cilvēktiesību aizsardzībai ārvalstīs starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības ietvaros.

Memorands paredz operatīvu informācijas apmaiņu šo Latvijas institūciju starpā un saskaņotu rīcību gadījumos, kad Latvijas valstspiederīgais ir apcietināts vai notiesāts ārvalstī un ir saskatāmi iespējami cilvēktiesību pārkāpumi. Memorands sekmēs Latvijas valstspiederīgo tiesību un likumisko interešu aizsardzību un katrai situācijai atbilstošāko lēmumu pieņemšanu. 

Pēc iespējas agrīnāka kompetento iestāžu rīcības koordinācijas uzsākšana var būtiski sekmēt Latvijas valstspiederīgā interesēm atbilstoša risinājuma ātrāku panākšanu.