Informācija presei Jaunumi
arrs

Jau otro gadu Latvijā korporatīvajai pārvaldībai tiek pievērsta īpaša uzmanība, pasniedzot uzņēmumiem, kas daudz paveikuši šajā jomā, Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvu 2022. Tādējādi tiek apzināta labākā Latvijas prakse un atzinīgi novērtēti uzņēmumu centieni ieviest labas pārvaldības standartus un Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Šogad Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome balvu piešķīra piecās nominācijās, un tās svinīgā pasniegšana notika šodien, 14.10.2022., Komerclikuma 20 gadu jubilejas konferences "Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā" noslēgumā.

Nominācijā "Risku pārvaldības stratēģis" balvu saņēma Attīstības finanšu institūcija Altum, jo uzņēmums spējis vissekmīgāk identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, nodrošinot pārliecību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Nominācijā "Padomes dažādības ieviesējs" balvu saņēma Swedbank AS, jo tās padomes sastāvā ir personas ar dažādu, savstarpēji papildinošu kompetenci, skatījumu, izglītību, darba pieredzi, t.sk. starptautisku, nacionalitāti, kā arī padomē ir pārstāvēti abi dzimumi un personas dažādā vecumā, kas kopumā veicina vispusīgas diskusijas, plašāku perspektīvu, kā arī rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu.

Par labāko nominācijā "Iesaistīto pušu vadības praktiķis" tika atzīta  AS Latvenergo, kas nodrošinājusi kvalitatīvu sadarbību ar visām ieinteresētajām pusēm, savukārt par izaugsmi korporatīvās pārvaldības jomā balvu saņēma SIA Rīgas ūdens. Īpašā balva par būtisku ieguldījumu korporatīvās pārvaldības veicināšanā tika piešķirta Rīgas domei.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne akcentē: "Šodien tikai retais apšauba to, ka laba korporatīvā pārvaldība palielina uzņēmuma konkurētspēju. Skaidra attīstības stratēģija, atklātība un caurspīdīgums sadarbībā ar ietekmētajām pusēm, pieredzējusi un daudzpusīga padome, profesionāla un motivēta valde ir tas, kas palīdz sasniegt jaunu uzņēmumu attīstības līmeni. Tāpēc ir svarīgi gan pateikties tiem uzņēmumiem, kas labas korporatīvās pārvaldības principus jau iedzīvinājuši savā uzņēmējdarbībā, gan arī iedrošināt to darīt arvien jaunus uzņēmumus."

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājas vietnieks, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda uzsver: "Man ir liels gandarījums, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija kā kapitāla tirgus uzraugs var strādāt abos virzienos – gan nodrošināt uzraudzības pasākumus situācijās, kad kapitāla tirgus dalībnieku rīcība ir pilnveidojama, gan arī atzinīgi novērtēt tos uzņēmumus, kas daudz paveikuši korporatīvās pārvaldības jomā. Balva ir apliecinājums labajai praksei un sasniegumiem korporatīvās pārvaldības jomā."

Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai 2022 tika iesniegti 13 pieteikumi, kurus izvērtēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi. Konference un balvu pasniegšanas ceremonija pulcēja Latvijas lielāko uzņēmumu vadītājus un dažādu nozaru ekspertus, kuriem rūp korporatīvā pārvaldība.

Pērn Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvu trīs nominācijās saņēma AS Conexus Baltic Grid, AS DelfinGroup un SCHWENK Latvija, kā arī īpaša balva par nozīmīgu ieguldījumu tika pasniegta Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidentam un vadītājam Latvijā Andrim Grafam.

 

Informāciju sagatavoja:

FKTK Komunikācijas daļas
vadītāja Dace Jansone
tālr.: 67 774 808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv