Informācija presei
Latvijas notārs ir valsts amatpersona, tādēļ prasība notāriem būt Latvijas pilsoņiem ir pamatota
Tieslietu ministre Baiba Broka, sakarā ar to, ka Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties pret Latviju Eiropas Savienības Tiesā, jo Latvijā par notāriem var būt tikai Latvijas Republikas pilsoņi, vēlreiz apstiprina Latvijas valsts nostāju pielīdzināt notāru valsts amatpersonai, tādējādi saglabājot prasību pēc pilsonības:
„Latvijas notāram ir valsts amatpersonas statuss un piederība tiesu sistēmai. Notārs realizē valsts varu. Notariālie apliecinājumi tiek veikti Latvijas Republikas vārdā.  Tāpēc pamatota ir prasība, lai notārs būtu Latvijas Republikas pilsonis.
Latvijas notariāta funkcijas ir atšķirīgas nekā citās Eiropas Savienības valstīs: Latvijā notārs veic valsts deleģētas notariālas darbības, nevis uzņēmējdarbību un pilsonība ir lojalitātes apliecinājums valstij. Tieslietu ministrija ir skaidrojusi Eiropas Komisijai, ka Latvijā pilsonības kritērijs notāriem ir saglabājams, jo tiem uzticētās darbības ir tieši un specifiski – piemēram, laulības šķiršana, mantojuma lietu kārtošana- saistītas ar valsts varas īstenošanu.” Eiropas Savienības Tiesa pret vairākām dalībvalstīm ir lēmusi, ka tām jāatsakās no pilsonības kritērija notāriem. Spriedumi konkrētajās lietās attiecas uz tiesisko situāciju šajās dalībvalstīs un nav automātiski pārnesami uz Latviju. Katrā valstī situācijas ir atšķirīgas. Latvijā vēsturiski notāri ir tiesu sistēmas piederošas valsts amatpersonas.