attēls

Ņemot vērā pagājušajā nedēļā valdības sēdē nolemto par publisku pasākumu organizēšanas ierobežojumu mīkstināšanu, no šā gada 12.maija, arī Latvijas tiesas pakāpeniski atsāks tās mutvārdu tiesas sēdes klātienē, kurās būs iespējams nodrošināt Ministru kabineta noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanos iekštelpās, vienlaikus ievērojot noteiktos ierobežojumus attiecībā uz ieslodzīto konvojēšanu, kas joprojām ir pārtraukta.

Tiesas zālē vienlaikus varēs uzturēties ne vairāk kā 25 cilvēki un būs jāievēro savstarpēja 2 metru distance. Lietas dalībnieki aicināti rūpīgi un atbildīgi izvērtēt savu veselības stāvokli un, ja pastāv kaut nelielas aizdomas par saslimšanu, nedoties uz tiesu. Kā līdz šim, Tiesu administrācija tiesām nodrošinās roku, virsmu dezinfekcijas līdzekļus, kā arī iespēju robežās sejas maskas lietas dalībniekiem. Savukārt, preses pārstāvjiem, advokātiem, prokuroriem, iestāžu pārstāvjiem un klausītājiem uz tiesas sēdi jābūt līdzi savam mutes un deguna aizsegam. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu tiesas zālēs, masu medijiem, kuri vēlas apmeklēt atklāto tiesas sēdi,  2 dienas iepriekš jāpiesakās pa tālruni 29299565 vai e-pastā: inara.makarova@ta.gov.lv, bet klausītājiem pie tiesas sēžu sekretāra, lai noskaidrotu, kāda ir iespēja piedalīties konkrētajā tiesas sēdē. Tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi arī tām tiesas lietām, kas tiek izskatītas attālināti, izmantojot interneta video saziņas risinājumus. Arī šajos gadījumos klausītājiem un masu mediju pārstāvjiem nepieciešams iepriekš pieteikties, lai saņemtu informāciju par tiesas sēdes norisi.

 

Atsākot mutvārdu tiesas sēdes, prioritāte būs tām lietām, kuras šajā laikā nebija iespējams skatīt rakstveida procesā. Tiesas darbu organizēs tā, lai izvairītos no vairāku tiesas sēžu rīkošanas vienlaikus, tādējādi mazinot daudzu cilvēku plūsmu. Saglabātas arī visas līdz šim likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” noteiktās iespējas lietas skatīt rakstveida procesā (civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas, krimināllietas apelācijas instancē), līdz ar to joprojām lielākā daļa lietu izskatīšana tiks organizēta rakstveida procesā vai attālināti.

 

Informāciju sagatavoja Tiesu administrācija