Informācija presei
Latvijas tiesās sāk demontēt metāla nožogojumus
Šodien, 11.februārī, plkst. 14:00, piedaloties tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā tiks uzsākta metāla nožogojumu demontēšana Latvijas tiesās. Klātienē to vēros arī tieslietu ministra „ēnas”. Apzinot citu valstu pieredzi un izvērtējot Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos paustās atziņas, Tieslietu ministrija secinājusi, ka metāla nožogojuma atrašanās tiesas sēdes zālē un tā izmantošana var radīt pazemojošu izturēšanos un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas normu pārkāpumu. No personas ievietošanas aiz metāla nožogojuma tiesas sēdes laikā ir atteikušās tādas valstis kā Andora, Austrija, Francija, Horvātija, Igaunija, Moldova, Nīderlande, Serbija un Somija. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs aicina tiesnešus kā procesa virzītājus nepieciešamības gadījumā uz aktīvāku Kriminālprocesa likumā paredzēto tehnisko līdzekļu izmantošanu tiesas sēdēs. Piemēram, gadījumos, kad apcietinātās personas atrašanās tiesas zālē var ietekmēt procesa dalībnieku drošību. Jautājums par atteikšanos izmantot restotos metāla nožogojumus ir izskatīts Tieslietu padomē un tā izteikusi atbalstu alternatīviem risinājumiem. Arī Tieslietu un Iekšlietu ministrijas pārstāvju tikšanās laikā tika secināts, ka metāla nožogojumi būtu demontējami un to vietā procesa dalībnieku un arī tiesājamo personu drošības nodrošināšanai jāievieš citu Eiropas valstu tiesu praksē jau izmantoti drošības pasākumi. Vienlaikus jāveicina videokonferenču izmantošana kriminālprocesā, jo tas novērš nepieciešamību konvojēt apcietinātās personas no ieslodzījuma vietas uz tiesu un uzlabo sabiedrības drošību kopumā. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros jau kopš 2012.gada ar videokonferenču un skaņas ieraksta iekārtām ir aprīkotas visas Latvijas tiesas un ieslodzījuma vietas. Lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc videokonferences izmantošanas tiesas procesā, ir plānota Latvijas tiesu aprīkošana ar papildu tehniskajām iekārtām. Apkopotā informācija par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu sēžu zāļu aprīkojumu liecina, ka jau šobrīd vairāk nekā puse Latvijas tiesu (28 no 48) spēj nodrošināt krimināllietu izskatīšanu, nepastāvot iespējai tiesājamo personu ievietot aiz restota metāla nožogojuma. Kopumā šādi aprīkotas ir 37 tiesas sēžu zāles jeb mazāk nekā 12% no to kopējā skaita. Metāla nožogojumu demontēšanu tiesas sēžu zālēs plānots pabeigt trīs mēnešu laikā.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.