Informācija presei
Latvijas tiesību akti atbilst Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu prasībām
Šā gada 12. jūnijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) publiskojusi Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojumu, kurā ir izvērtēta Latvijas tiesību aktu atbilstība OECD 1997. gada 21. novembra Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos prasībām. Ziņojumā publicēts, ka kopumā Latvijas tiesību akti atbilst Konvencijas standartiem. Vienlaikus atsevišķās jomās Latvija aicināta pilnveidot nacionālo regulējumu atbilstoši Konvencijas prasībām. Tā, ziņojumā ir norādīts, ka nepieciešams palielināt naudas soda apmēru fiziskajām personām, kas par kukuļdošanu ir noteikts Krimināllikumā, kā arī par citiem ar kukuļdošanu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un grāmatvedības pārkāpumi. Tāpat Latvijai ir izteikta rekomendācija noteikt tādu pašu sankciju par starpniecību kukuļošanā, kāda ir paredzēta par kukuļdošanu, jo darba grupas ieskatā kukuļdevējs un starpnieks kukuļošanā ir iesaistīti vienā noziedzīgā nodarījumā, un kaitējums, ko tie rada, ir līdzvērtīgs. Latvija arī aicināta uzlabot krimināltiesisko regulējumu attiecībā uz juridisko personu atbildību par citas valsts teritorijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, paredzēt pienākumu uzsākt kriminālprocesu gadījumā, ja tiek atteikta Latvijas pilsoņa izdošana, pamatojoties tikai uz pilsonību, un apsvērt iespēju noteikt pienākumu revidentiem ziņot kompetentajām iestādēm par aizdomām par kukuļdošanu ārvalstu amatpersonai. Ziņojums tika pieņemts OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas plenārsēdē š.g. 6.jūnijā Parīzē, Francijā, kur, kā iepriekš ziņots, Latviju pārstāvēja tieslietu ministre Baiba Broka un viņas vadītā delegācija, kuras sastāvā bija Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta pārstāvji. Ziņojumā Latvijas novērtējumu veica eksperti no Šveices, Čehijas un darba grupas Sekretariāta. Ziņojums ir pieejams šeit: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/latvia-oecdanti-briberyconvention.htm Latvijas novērtējuma 2.fāze sāksies š.g. oktobrī un tās mērķis ir izvērtēt pasākumus, ko valsts ir veikusi, lai ieviestu minētās konvencijas prasības un novērtētu nacionālo tiesību aktu piemērošanu praksē. Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036729, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv