Informācija presei
Jānis Bordāns, Latvijas tieslietu ministrs, un Hanno Pevkurs (Hanno Pevkur), Igaunijas Republikas tieslietu ministrs, atzīdami starp abu valstu tieslietu ministrijām uz savstarpējas cieņas principiem balstītu sadarbības nozīmi un paziņojot par savu nodomu attīstīt un stiprināt ciešo draudzību un savstarpējo sadarbību tieslietu jomā, ievērojot Igaunijas Republikas Tieslietu ministrijas uzkrāto pieredzi un Latvijas Tieslietu ministrijas vēlmi pārņemt labo praksi ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstībā, 2013.gada 26.jūnijā Tallinā parakstīs saprašanās memorandu.  Memorands apliecinās ministru vienošanos par turpmāko sadarbību tieslietu jomā, jo īpaši ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstības jautājumos. Latvijas Tieslietu ministrijas sagatavotā Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcija š.g.12.februārī guva Ministru kabineta atbalstu.  Koncepcijas izstrādē ir ņemta vērā Igaunijas pieredze jauno cietumu būvniecībā un tā ir izstrādāta ar mērķi palielināt sabiedrības drošību pret apdraudējumiem, ko var radīt nedroša ieslodzījuma vietu sistēma. Memoranda parakstīšana notiks rīt, 26.06.2013. plkst.12.00, Tallinā, Igaunijas Tieslietu ministrijā. Pēc savstarpējas saprašanās dokumenta parakstīšanas notiks preses konference.  Ar Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju var iepazīties:  http://m.likumi.lv/doc.php?id=254755 Papildus informācija par koncepcijas apstiprināšanas gaitu:  /lv/jaunumi/tm_info.html?news_id=4370 Sīkāka informācija:  Līga Ādamsone  Tieslietu ministra preses sekretāre  Tālr. 67036759; 29334423;  e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv