Latvijas un Azerbaidžānas Tieslietu ministrijas turpinās sadarbību
Trešdien, 15. maijā, iepazīšanās vizītē pie tieslietu ministra Jāņa Bordāna ieradās Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanšir Ashraf Ahunzade (Javanshir Akhundov). Tikšanās laikā tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzinīgi novērtēja līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar Azerbaidžānas Tieslietu ministriju tādos jautājumos kā tieslietu sistēmas reforma, uztrulīdzekļu garantiju fonda administrēšana un probācijas sistēmas attīstība. Abas puses vienojās sadarbību turpināt, pamatojoties uz 2017. gada 13. septembrī parakstīto Saprašanās memorandu starp Latvijas un Azerbaidžanas Tieslietu ministrijām.