Informācija presei
Latvijas un Francija varētu sadarboties publiskās un privātās partnerības, kā arī mediācijas attīstīšanas jomās
Šodien, 5.novembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš tikās ar Francijas Republikas vēstnieku Latvijas Republikā Paskālu Fjeskī (Pascal Fieschi); tikšanās laikā puses pauda gatavību sadarboties publiskās un privātās partnerības, kā arī mediācijas attīstīšanas jomās. Gaidis Bērziņš atzina, ka, lai arī tieslietu jomā divpusējā sadarbība starp valstīm līdz šim nav bijusi īpaši cieša, tomēr, iepazīstoties un analizējot Francijas kolēģu pieredzi valsts un privātās partnerības jomā, šīs atziņas ir izmantotas „Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas” izstrādē. Latvija būtu gatava šajā jomā sadarboties arī turpmāk. Ministrs informēja, ka Latvija tuvākajā nākotnē plāno ieviest mediāciju, kā alternatīvu strīdu izskatīšanas veidu un vēlētos smelties Francijas pieredzi arī šajā sfērā. Paskāls Fjeskī informēja, ka mediācija Francijā darbojas jau 25 gadus un ir patiešām efektīvs līdzeklis kā atslogot tiesu darbu. Viņš pauda gatavību sekmēt sadarbību šajā jomā. Tieslietu ministrs atzīmēja Francijas kā Eiropas Savienības (ES) prezidējošās valsts ieguldījumu veiksmīgā ES darbības koordinēšanā un nodrošināšanā. Viņš augstu novērtēja Francijas Prezidentūras darbu modernizējot ES komerctiesības, tādējādi veicinot uzņēmējdarbību regulējošo normatīvo aktu sakārtošanu. Tāpat ministrs pauda Latvijas ieinteresētību e-tiesiskuma iniciatīvas attīstībā, ar tās palīdzību interneta vidē veicinot personu piekļuvi tiesām un ES tiesību aktiem, nodrošinot praktiķu un iestāžu sadarbību, kā arī veicinot reģistru savienošanu un moderno tehnoloģiju izmantošanu. Latvija uzskata, ka svarīgi ir jau laikus uzsākt darbu pie nākamās daudzgadu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas programmas, tādējādi sagatavojot redzējumu par nākotnē veicamajiem darbiem tieslietu un iekšlietu jomā. Gaidis Bērziņš vēstnieku iepazīstināja ar Tieslietu ministrijas prioritārajām jomām - ieslodzījumu vietu sistēmas uzlabošanu, ieslodzīto izglītības un nodarbinātības veicināšanu, tiesu sistēmas pilnveidošanu, uzlabojot lietu izskatīšanas termiņus, padarot tiesas pieejamākas. Tikšanās laikā puses pārrunāja arī ieslodzījuma vietu attīstības problēmas abās valstīs, tiesu sistēmas reformas un citas aktualitātes. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536