Informācija presei
Latvijas un Francijas tieslietu ministri apspriež aktuālos ES jautājumus tieslietu jomā
Ceturtdien, 21.maijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Francijas tieslietu ministri Kristiānu Tobirā (Christiane Taubira), lai apspriestu aktuālos ES jautājumus, par kuriem notiks politiskās diskusijas 2015.gada jūnijā paredzētajā Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē, kuru vadīs Latvija kā prezidējošā valsts ES Padomē. Sarunas laikā Dzintars Rasnačs izteica pateicību Francijai par konstruktīvo attieksmi un aktīvo iesaisti ekspertu diskusijās par Datu aizsardzības regulas un Eiropas prokuratūras regulas projektiem, kuri ir Latvijas prezidentūras prioritārie jautājumi tieslietu jomā. Tieslietu ministrs Dzintars uzsvēra, ka Latvijas prezidentūra pieliek visas pūles, lai jūnijā paredzētajā Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē tiktu panākta daļēja vispārējā vienošanās par Eiropas prokuratūras regulu un vispārējās vienošanās par Datu aizsardzības regulu un Publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanas regulu. Vienlaikus tieslietu ministrs pauda cerību, ka arī Francija atbalstīs Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē izskatāmos projektus. Vizītes ietvaros Tieslietu ministrijas pārstāvji iepazinās ar Francijas pieredzi Latvijai aktuālos jautājumos tieslietu jomā – maksātnespējas procesa norise, ārpustiesas parādu piedziņa un valsts valodas statusa stiprināšana. Ņemot vērā Latvijā īstenotās reformas maksātnespējas jomā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs iepazinās ar Francijas pieredzi attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru profesijas reglamentāciju, tās attīstību un viņu darbības kontroles mehānismiem. Ar Francijas Tieslietu ministrijas amatpersonām tika apspriests tiesiskais regulējums maksātnespējas jomā un administratoru darbības uzraudzībā, tai skaitā administratoru statuss. Piedaloties arī Francijas Tiesu izpildītāju padomes pārstāvjiem, tika apspriesta ārpustiesas parādu piedziņas prakse un tiesu izpildītāju kompetence šajā jomā, jo Francijā un vēl vairākās ES dalībvalstīs parādu atgūšana ārpustiesas ceļā ir viena no zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām. Latvijas Tieslietu ministrija šobrīd vērtē iespēju arī zvērinātus tiesu izpildītājus iesaistīt ārpustiesas parādu piedziņā, lai veicinātu saistību izpildi un mazinātu tiesu noslodzi. Vizītes ietvaros tieslietu ministrs apmeklēja arī Kultūras ministriju, lai iepazītos ar Francijas pieredzi valsts valodas politikas īstenošanā un tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts valodas statusa stiprināšanu un tās lietojuma vidi. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs devās darba vizītē uz Parīzi pēc Francijas tieslietu ministres ielūguma, lai apspriestu Latvijas prezidentūras tieslietu prioritātes ES Padomē, gatavojoties noslēdzošajai Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdei 2015.gada 15.-16.jūnijā.   FOTO: http://ejuz.lv/42l   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.