Informācija presei
Latvijas un Ukrainas ministri vienojas par sadarbības stiprināšanu tieslietās
Piektdien, 25.novembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Ukrainas tieslietu ministru Pavlo Petrenko, lai vienotos par sadarbības stiprināšanu un pieredzes apmaiņu vairākos ar tieslietu jomu saistītajos jautājumos. Uzsverot nepieciešamību attīstīt sadarbību starp Latvijas un Ukrainas tieslietu ministrijām, ministri apsprieda tieslietu nozares atbildības jomas, kurās abas valstis var apmainīties ar veiksmīgo pieredzi nozīmīgu reformu īstenošanā – tiesu darba efektivitātes paaugstināšana, penitenciārās un probācijas sistēmas pilnveidošana, digitālo risinājumu plašāka ieviešana tieslietu sistēmā.
Tikšanās laikā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs vērsa uzmanību uz tām jomām, kurās Latvija var dalīties pozitīvajā pieredzē – tiesu sistēmas reforma, resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana, ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstība.
Dzintars Rasnačs informēja par tieslietu sistēmā veiktajām un plānotajām reformām, lai paaugstinātu tiesu darba efektivitāti, tostarp, pabeigta pāreja uz tīrajām tiesu instancēm, turpināta tiesu teritoriālā reforma, uzsāktas plaša mēroga profesionālās apmācības tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veiktas nozīmīgas izmaiņas procesuālajos likumos, paplašinātas elektroniskās vides izmantošanas un alternatīvo ārpustiesas strīdu izšķiršanas iespējas. Ukrainas kolēģi tika iepazīstināti ar Latvijas paveikto sodu izpildes politikas pilnveidošanā – uzsākta jaunu resocializācijas programmu īstenošana, ieviesta notiesāto elektroniskā uzraudzība, ieviesti starptautiskajām prasībām atbilstoši risinājumi ieslodzīto sadzīves apstākļu uzlabošanā, darbu uzsācis Atkarīgo centrs Olaines cietumā, kā arī uzsākts moderna cietuma būvniecības projekts Liepājā. Latvijas Tieslietu ministrijas eksperti sniegs savu ieguldījumu arī Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā, piedaloties kopā ar Vācijas kolēģiem mērķsadarbības (Twinning) projekta aktivitāšu īstenošanā.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.