Informācija presei
Latvijas uzņēmumi tur godā valsts valodu
Ar klusuma brīdi, kurā klātesošie godināja Zolitūdes traģēdijā bojā gājušos, iesākās akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” noslēguma pasākums. Akcijas laureātus sveica un ar goda rakstiem apbalvoja tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš.
„Esmu pateicīgs Valsts valodas centram par iedibināto tradīciju godināt tos, kas ar cieņu izturas pret mūsu identitāti sargājošiem valsts likumiem. Valoda ir identitātes saglabāšanas pamatā. Latviešu valoda skanēs tad, ja mēs katrs savā darbā, savā ikdienā to lietosim. Aicinu arī turpmāk ikvienu uzņēmēju piedalīties Valsts valodas centra akcijā un izrādīt vēlmi būt laureātu vidū”, sveicot šīgada laureātus, pauda Jānis Bordāns.
Latvijas uzņēmumus, kuri tur godā valsts valodu, muzikāli sveica Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas orķestris "Sateka". Akcijas mērķis ir apzināt, izvērtēt un apbalvot tos apkalpojošās sfēras uzņēmumus-  veikalus, viesnīcas, aptiekas, frizētavas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, kuros vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības valsts valodas lietojumā. Akcija „Latviešu valodai draudzīga vide” ir viens no tiem pasākumiem, kas palīdz saliedēt Latvijas sabiedrību un kopt latviešu valodu. Valsts valodas centrs ir iestāde, kas uzrauga un soda Valodas likuma pārkāpējus, taču arī uzslavē un izceļ labākos, kas apliecina, ka valstī tiek turēta godā valsts valoda. Akcija „Latviešu valodai draudzīga vide” katru gadu visos Latvijas reģionos dod iespēju profesionālajām asociācijām un biedrībām (Latvijas Tirgotāju asociācijai, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijai, Latvijas frizieru asociācijai, Aptieku biedrībai) apzināt un izvirzīt vērtēšanai tās aptiekas, veikalus, viesnīcas, kafejnīcas un frizētavas, kur vispilnīgāk tiek ievērotas Valsts valodas likuma prasības. Šī akcija Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas inspektoriem ļoti palīdz viņu veikto pārbaužu laikā uzskatāmi redzēt kopīgā darba rezultātus valsts valodas un citu valodu lietojuma jomā un pateikt lielu paldies konkrētiem darbiniekiem viņu darba vietā, kā arī uzklausīt un izpildīt viņu ierosinājumus. Šogad akcija notiek un noslēdzas laikā, kad visiem apkalpojošās sfēras uzņēmumiem ir liels papildu darbs saistībā ar lata nomaiņu pret eiro. Tomēr neskatoties uz to, ka jāpilda arī daudzu citu normatīvo aktu prasības, akcijas uzvarētāji no Valkas, Lielvārdes, Aizputes, Jēkabpils, Liepājas, Jelgavas, Rīgas un citām vietām ir centušies un vispilnīgāk ievērojuši arī Valsts valodas likuma prasības. Par latviešu valodai draudzīgākajiem uzņēmumiem tika atzīti 23 uzņēmumi no apkalpojošās sfēras: 1. aptieka „Doktorāta aptieka plus” Valkā (SIA „Sanus AG”), 2. aptieka „Īves Aptieka” Lielvārdē (SIA „Īves aptieka”), 3. aptieka „Māras aptieka” Aizputē (SIA „Rumis”), 4. aptieka „Evita” Mērsragā (SIA „Elixir”), 5. aptieka „Ķeguma aptieka” Ķegumā (SIA „Ķeguma aptieka”). 6. salons „Tīnes” Rīgā (SIA „Tīnes”), 7. ēdnīca „Ūsiņš” Jēkabpilī (ZS „Avotiņi”), 8. veikals „Burtnieki” Burtniekos (SIA „Zaltes”), 9. bistro „Dukāts” Jūrmalā (SIA „Dukāts”), 10. veikals „Elvi” Siguldā (SIA „VITA mārkets”), 11. bistro „Silva” Jelgavā (SIA „Viktorija B”). 12. viesnīca – restorāns „Skrundas muiža” Skrundā (AS „Skrundas muiža”), 13. restorāns „Barons Bumbiers” Liepājā (SIA „Pica Serviss”), 14. viesnīca „Radi un draugi” Rīgā (SIA "LWF viesnīca "Radi un draugi""), 15. bistro „Priedaine” Rīgā (SIA „Fourchette”), 16. viesnīca „Kārļamuiža” Amatas novadā (SIA „Kārļa muiža”), 17. viesnīca „Aparjods” Siguldā (SIA „BBS – Dizain”), 18. atpūtas komplekss „Policijas akadēmija’98” Ogrē (SIA „Malevss”), 19. atpūtas komplekss un kafejnīca „Miķelis” Bauskas novadā (SIA „Uzvara – Lauks”), 20. viesnīca „Kolonna Hotel Rēzekne” Rēzeknē (SIA „REHO”), 21. kafejnīca „Mana Rozālija” Rēzeknē (SIA „REHO”). 22. salons „Brigita” Rīgā (SIA „Brigita 110”), 23. salons „Brigita” Rīgā (SIA „Brigita Akcija noritēja sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Frizieru asociāciju un Aptieku biedrību.   Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv