Informācija presei
Šodien, 23.aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu”, kurš paredz, ka lēmumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību varēs saņemt arī elektroniskā veidā. Noteikumu projekts nosaka, ka persona esošajā juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapā varēs atzīmēt lēmuma par valsts nodrošināto juridisko palīdzību saņemšanas veidu. Proti, to saņemt personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā (JPA), personas norādītajā adresē pa pastu vai elektroniskā formā, personas norādītajā e-pasta adresē, izmantojot drošu elektronisku parakstu. Savukārt, lai iesniegtu minēto veidlapu, personai ir jāvēršas JPA. Informācija par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām pieejama, piezvanot pa bezmaksas tālruni 80001801 vai arī aizejot uz konsultāciju JPA. Konsultācijas pieņemšanas laiki pieejami JPA mājaslapā: www.jpa.gov.lv. JPA nodrošina pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai maznodrošinātām un trūcīgām personām, un personām, kuras īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un nodrošina valsts kompensācijas izmaksu personām, kuras cietušas tīšos vardarbīgos noziedzīgajos nodarījumos un to rezultātā iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai ir inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv