Šodien, 10. martā, Ministru Kabinets pieņēma rīkojumu par valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” reorganizāciju, kas jāveic līdz š.g. 1.jūlijam. Turpmāk valsts aģentūras funkcijas, tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, mantu un lietvedību pārņems Tieslietu ministrijas padotības iestāde - Valsts valodas centrs. Rīkojums paredz tieslietu ministram līdz 2009. gada 20. martam izveidot reorganizācijas komisiju, lai veiktu inventarizāciju par valsts aģentūras materiāliem un finanšu līdzekļiem un nodrošinātu šo līdzekļu nodošanu Valsts valodas centram.   Š.g. 18.feruārī tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš tikās ar Valsts valodas centra direktoru Agri Timušku un Tulkošanas un terminoloģijas centra direktoru Māri Baltiņu un vienojās par abu Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošo iestāžu apvienošanu. Amatpersonas bija vienisprātis, ka iestāžu apvienošanas rezultātā izdosies izveidot spēcīgāku valodas institūciju, kas atbildēs par valodas politikas tiesisko jomu, kā arī izdosies ieekonomēt līdzekļus, samazinot administratīvos izdevumus, bet saglabājot funkcijas. Tieslietu ministrs uzskata, ka šo iestāžu apvienošana ir loģika un tā dos praktiskus rezultātus. 2009.gada 1.janvārā TTC no Izglītības un zinātnes ministrijas pārgāja Tieslietu ministrijas padotībā. TTC 3 galvenie darbības virzieni ir NATO dokumentācijas tulkošana, ES un citu starptautisko organizāciju dokumentācijas tulkošana, kā arī Latvijas tiesību aktu tulkošana ES valodās.   Valsts valodas centrs piedalās valsts valodas stratēģijas un atbalsta politikas, kā arī latviešu valodas kā valsts valodas juridiskās normatīvās un lingvistiskās bāzes izstrādē; sniedz izziņas un konsultācijas, attīsta dialogu starp kultūrvides speciālistiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem latviskās kultūrvides sakārtošanas problēmu apzināšanā un risināšanā; reglamentē latviešu valodas lietošanu sabiedriskās dzīves sfērās, kontrolē Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu izpildi. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536