Informācija presei Jaunumi
Mediācija

Ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas atbalstu Eiropas Padomes, Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes īstenotā projekta “Mediācija civillietās” ietvaros tiek pagarināta iespēja līdz 2021. gada 30. janvārim saņemt līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu.

Projekta ietvaros ir iespēja saņemt daļēji vai pilnībā finansētu mediācijas pakalpojumu. Pusēm tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 EUR apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personām, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Sertificēta mediatora pakalpojumu līdz pat projekta beigām iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lietās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašumu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos.

Projekta mediācijas pakalpojumi pieejami visā Latvijā un tos var izmantot ikviens interesents – gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no Latvijas tiesām, gan personas, kuru strīds nav nonācis līdz tiesai. Mediācijas notiek gan klātienē, gan attālināti.

Aicinām sazināties ar savu izvēlēto sertificētu mediatoru (projektā iesaistīto sertificētu mediatoru saraksts pieejams www.sertificetimediatori.lv) vai sazināties ar Sertificētu mediatoru padomi, rakstot e-pastu uz mediacija@smp.lv vai zvanot pa tālruni 28050777. Papildu informāciju par projektu “Mediācija civillietās” var saņemt arī mājaslapā www.sertificetimediatori.lv.

Vienlaikus Tieslietu ministrija atgādina, ka vēl līdz šā gada 21. decembrim (ieskaitot) ikvienam interesentam bez maksas pieejams mediācijas koordinatora atbalsts. Mediācijas koordinators ikvienam interesentam sniedz vispārīgu informāciju par mediāciju, konsultē par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā, kā arī palīdz izvēlēties un sazināties ar konkrētu sertificētu mediatoru.  Ar mediācijas koordinatoru iespējams sazināties pa e-pastu mediacija@smp.lv vai tālruni 28050777. Mediācijas koordinatoru iespējams satikt klātienē Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Lomonosova ielā 10, iepriekš piesakoties.

Mediācijas koordinatoru atbalsts tiesās un mediācija civillietās tiek nodrošināta ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas atbalstu, lai veicinātu mediācijas pakalpojumus un to atpazīstamību sabiedrībā. Pilotprojektu “Mediācija civillietās” īsteno Eiropas Padomes Tiesiskuma efektivitātes izvērtēšanas komisija (CEPEJ) sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi projekta “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” (Strengthening the access to justice in latvia through fostering mediation and legal aid services, as well as support to the development of judicial policies and to increased quality of court management) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība un Eiropas Padome.