Informācija presei
Līdz ar minimālās algas paaugstināšanos pieaugs no UGFA izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs
Ņemot vērā, ka minimālā mēneša darba alga 2018. gadā tiks paaugstināta līdz 430 eiro, no 2018. gada 1. janvāra un turpmākajos trīs gados pakāpeniski pieaugs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem un pilngadīgām personām, kuras turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā. Valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs 2017. gadā bērniem līdz 7 gadu vecumam ik mēnesi ir 95 eiro, bērniem pēc 7 gadu vecuma – 114 eiro, taču no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gadam paredzēts pakāpenisks valsts garantēto uzturlīdzekļu apmēra pieaugums:   2018. gadā paredzēts, ka bērnam līdz 7 gadu vecumam tie būs 98,90 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gadu vecuma sasniegšanai – 118,25 eiro ik mēnesi. 2019. gadā bērnam līdz 7 gadu vecumam – 103,20 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gadu vecuma sasniegšanai – 122,55 eiro ik mēnesi.    2020. gadā bērnam līdz 7 gadu vecumam – 107,50 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gadu vecuma sasniegšanai – 129 euro ik mēnesi. *2017. gada 1. septembrī spēkā stājas Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) izstrādātās izmaiņas valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā, kas turpmāk paredz uzturlīdzekļus izmaksāt līdz 21 gadu vecumam līdzšinējo 18 gadu vietā, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.   Papildus Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGFA ir veikusi virkni grozījumus, lai vienkāršotu un uzlabotu uzturlīdzekļu saņemšanu, kas veicinās atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanos un motivēs vecākus pildīt ar likumu noteikto pienākumu – nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem. No 2017. gada 1. aprīļa uzturlīdzekļus minimālajā apmērā iespējams saņemt administratīvā procesa ietvaros:
  • uzturlīdzekļu saņemšanas process saīsināts no 9 uz 3 mēnešiem;
  • lai saņemtu uzturlīdzekļus, personai nav jāvēršas tiesā (par 83,3% samazinājies tiesā iesniegto prasības pieteikumu skaits par uzturlīdzekļu piedziņu).
No 2017. gada 1. aprīļa uzturlīdzekļu parādniekiem var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. UGFA ir nosūtījusi aptuveni 30 000 brīdinājuma vēstules parādniekiem, kas veicinājis atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanos (2017. gada jūlijā atgūti 3 076 748 eiro, par 37% vairāk nekā 2016. gada jūlijā). Pašlaik Krimināllikumā paredzēta kriminālatbildība, ja vecāks nepilda tiesas nolēmumu, ar kuru uzlikts pienākums nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, taču papildus no 2018. gada 1. janvāra stāsies spēkā regulējums, kas paredz kriminālatbildību, ja parādnieks nepilda UGFA lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu.                    Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGFA, Labklājības ministriju, Saeimas pārstāvjiem un administratīvo tiesu tiesnešiem aktīvi turpina darbu pie uzturlīdzekļu piedziņas procesa uzlabošanas, izvērtējot jaunus tiesību ierobežojumus, kas būtu piemērojami uzturlīdzekļu parādniekiem, piemēram, piedalīties medībās, izmantot medību ieročus, uzsākt civildienestu, kā arī piemērot aizliegumu spēlēt azartspēles.     Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv