Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) atgādina, ka līdz 2010.gada 30.decembrim, var noslēgt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, tie lauku apvidus zemes izpircēji, kuri ir saņēmuši VZD lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu – neatkarīgi no lēmumā norādītā termiņa šā līguma noslēgšanai, kā arī tie pilsētas zemes izpircēji, kuri saņēmuši attiecīgās pilsētas Zemes komisijas lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu - neatkarīgi no lēmumā norādītā termiņa šā līguma noslēgšanai. VZD informē, ka lauku apvidus zemes koplietošanas gadījumā visiem koplietotājiem vienlaicīgi jāslēdz viens zemes izpirkuma (pirkuma) līgums. Līdz ar to, vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja kāds no lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādītajiem zemes koplietotājiem nevar ierasties valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, lai noslēgtu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu, to ir tiesīgs veikt zemes izpircēja pilnvarota persona. Gadījumā, ja līdz 2010.gada 30.decembrim netiks noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, gan pilsētas, gan lauku zemes izpircējs zaudēs iespēju izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas sertifikātos pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas. 200 zemes lietotāji vēl nav izņēmuši VZD sagatavotos lēmumus par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. VZD aicina tos izņemt un līgumu noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” neatlikt uz pēdējo brīdi. VZD papildus informē, ka neizpirkto apbūvēto zemi (ja uz zemes atrodas personai piederošas ēkas un būves), kā arī neizpirkto neapbūvēto zemi gadījumā, ja ar attiecīgo pašvaldību būs noslēgts zemes nomas līgums līdz 2011.gada beigām, varēs iegūt īpašumā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas likums) noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā to, ka Atsavināšanas likumā nav noteikts termiņš valsts vai pašvaldības mantas, tai skaitā zemes atsavināšanai, tad personām nepastāv laikā terminēti ierobežojumi lietošanā bijušās zemes iegūšanai īpašumā. Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv