Tieslietu ministrija ir sagatavojusi līdzdarbības līguma projektu Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 2010. gadā programmas „Lībieši Latvijā 2008. – 2012. gadam” ietvaros un saskaņā ar 2003. gada 29. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība” 23. punktu publicē to mājas lapā. Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 2010. gadā programmas „Lībieši Latvijā 2008.–2012. gadam” Pielikumi: 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums