Šā gada 1. jūnijā Liepājā Tieslietu ministrija organizē interaktīvi informatīvu pasākumu „Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas aktuālākie jautājumi Latvijā un Eiropas Savienībā”.  Interaktīvā pasākuma mērķis ir informēt par jaunākajām imigrantu integrācijas politikas tendencēm Eiropas Savienībā un aktualitātēm Latvijā, kā arī diskutēt par imigrantu integrācijas politikas veidošanu un turpmāko attīstību. Tā kā imigrantu integrācija ir process, kurā imigrantam veidojas saskarsme ar dažāda līmeņa sabiedrības pārstāvjiem, tādiem kā darba devēji, arodbiedrības, izglītības darbinieki, pakalpojumu sniedzēji, sociālie darbinieki, reliģiskās organizācijas, plašsaziņas līdzekļi un nevalstiskās organizācijas, seminārā aicināti piedalīties to jomu pārstāvji, kuru  ikdienas darbā būtu noderīga informācija par imigrantu tiesībām un imigrantu integrācijas politikas jaunākajām tendencēm Eiropas Savienībā. Seminārs notiek ar Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013. gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. gada programmas projekta „Latvijas sabiedrības informēšanas kampaņa par trešo valstu valstspiederīgajiem” atbalstu. Jūnijā plānoti līdzīgi interaktīvie pasākumi arī Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv