Jaunumi
step

Šī gada novembrī Tieslietu ministrija noslēgusi starpresoru vienošanos ar Latvijas Republikas Prokuratūru, Valsts policiju un Tiesu administrāciju par sadarbību E-pierādījumu platformas lietošanā, uzturēšanā un attīstībā, tādejādi ikdienas darbā integrējot lietu pierādījumus izstrādātājā platformā. Informācijas integrācija platformā nodrošinās efektīvāku tieslietu sistēmu, ātrāku izmeklēšanas un tiesvedības procesu.

Noslēgtā vienošanās paredz, ka E-pierādījumu platformā sadarbības iestādes:

  • izpildīs ārvalsts lūgumu par procesuālo darbību veikšanu saņemšanu un nodošanu;
  • pieņems un nosūtīs lūgumu ārvalstij par procesuālo darbību veikšanu;
  • saņems no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Eiropas izmeklēšanas rīkojumu izpildei;
  • nosūtīs Latvijas kompetento iestāžu izdoto Eiropas izmeklēšanas rīkojumu izpildei.

E-pierādījumu platforma nodrošina pierādījumu elektronisku un drošu apmaiņu starp ES dalībvalstīm, ieviešot Eiropas Komisijas izstrādāto e-Evidence jeb e-pierādījumu sistēmu.