Informācija presei
Lietuvas kolēģus simtgades svētkos tieslietu ministrs uzrunā lietuviešu valodā
Augsti godātais, ministra kungs! Ekselences, dāmas un kungi! Sirsnīgi pateicos par iespēju piedalīties Lietuvas Tieslietu ministrijas simtgades svētkos! Viens no Latvijas brīvvalsts laika tieslietu ministriem Hermanis Apsītis tālajā 1938.gadā teicis šādus vārdus: “Kur ir tiesības, tur ir kārtība, kur kārtība, tur drošība, bet kur drošība, tur miers un saticība.” Divi pasaules kari, okupācija un PSRS īstenotais genocīds pret Baltijas tautām atņēma mums mieru un saticību, laupīja tiesiskumu un attīstību. Šodien, sveicot Jūs Lietuvas Tieslietu ministrijas simtgades jubilejā, vēlos uzsvērt tieslietu sistēmas darba milzīgo atbildību un izšķirošo lomu PSRS okupācijas seku likvidēšanā, tautas un valsts attīstībā. Šodien mēs esam NATO dalībvalstis! Šodien mēs esam ES dalībvalstis! Šodien mēs esam OECD dalībvalstis! Šodien mēs strādājam mieram un saticībai, drošībai, tiesiskumam un izaugsmei. Šodienas globalizētajā pasaulē mūsu tautām ir daudz un dažādi pārbaudījumi un izaicinājumi. Tieši Tieslietu ministrijai ir jābūt galvenajai mūsu tautu tradicionālo vērtību sargam. To vērtību sargam, kas veidojušās cauri gadu simtiem. Šīs vērtības ir kā milzīga ozola saknes, kas notur to visstiprākajās vētrās. Sargāsim mūsu tradīcijas, vērtības, saknes! Lai nākamajos simts gados Lietuvas, Igaunijas un Latvijas Tieslietu ministrijām tas izdodas! Daudz laimes svētkos! Paldies, Lietuvas brāļi un māsas!