Informācija presei
Likumi.lv - šodien 15!
Latvijas Republikas tiesību aktu vietnei Likumi.lv šodien aprit 15 gadi. Apmeklējuma un sasniegtās auditorijas ziņā tā ierindojas 15. vietā Latvijas vietņu topā.  Likumi.lv no pirmsākumiem ir veidota kā tiesību aktu vietne ikvienam. Tajā pieejami 80 000 dokumenti. Mūsdienās vietni lieto gan profesionāļi (juristi, ierēdņi, uzņēmēji), gan studenti un citi interesenti darbam, studijām, personiskām vajadzībām. Dati, kas raksturo iedzīvotāju vajadzības, ikdienā aktīvi izmantojot tiesību aktus: Likumi.lv mēnesī vidēji apmeklē 250 000 lietotāju, kas ir gandrīz 1/5 daļa no visiem Latvijas interneta lietotājiem*. Likumi.lv darbību nosaka īpašs likums – Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. Vietnes pieejamību sabiedrībai nodrošina oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”. "Ir liels gandarījums, ka, pakāpeniski un neatlaidīgi attīstoties, Likumi.lv no nelielas tiesību aktu datu bāzes 15 gadu laikā ir kļuvis par uzticamu un pieprasītu informācijas avotu. Likumi.lv vairs nav tikai tiesību aktu krātuve, bet arī neatņemams darba instruments daudziem tūkstošiem mūsu lietotāju," norāda oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju departamenta direktore, Likumi.lv galvenā redaktore Inese Luste. Tiesību aktu datu bāzēm tiek izvirzītas aizvien lielākas prasības. Tās vairāk saistītas ar vietnes lietojamības aspektiem, kas atvieglotu ikdienas darbu. “Likumi.lv attīstībai jāturpinās divos virzienos – gan saturiski, gan funkcionāli," atzīst I. Luste. “Šobrīd Likumi.lv ir vizuāli mūsdienīgs, kā arī funkcionāli ērts portāls − varam droši apgalvot, ka viens no labākajiem starp Eiropas valstīm. Par to esam pārliecinājušies, darbojoties Eiropas Oficiālo izdevēju forumā un viesojoties pie mūsu sadarbības parneriem. Taču mēs nevaram apstāties pie sasniegtā. Piemēram, līdzīgā portālā Norvēģijā pie visiem normatīvajiem aktiem ir “piestiprināti” gan atbilstoši tiesu spriedumi, gan likumu komentāri. Tādai acīmredzot būtu jābūt arī Likumi.lv nākotnei,” nākotnes vīziju piesaka oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.
  • Kas veido Likumi.lv? Kuri ir Latvijā populārākie tiesību akti? Par šiem un citiem faktiem saruna ar Likumi.lv redakciju: http://www.lvportals.lv/?t=606w
Uzziņai
  • Likumi.lv ir 2001. gadā Tieslietu ministrijas uzdevumā izveidota tiesību aktu vietne, kas nodrošina brīvu piekļuvi sistematizētiem un konsolidētiem Latvijas tiesību aktiem – likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, rīkojumiem un citiem valsts varas izdotiem dokumentiem. Tajā pieejami arī Latvijas Republikas noslēgtie un mūsu valstij saistošie starptautiskie līgumi un atsevišķu pašvaldību saistošie noteikumi.
  • Datubāzē ir vairāk nekā 80 000 tiesību aktu:
    • Pirmkārt, tie ir visi kopš 1993. gada oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētie tiesību akti. Otrkārt, Augstākās padomes un Ministru padomes tiesību akti, kas pieņemti, sākot ar 1990. gada 4. maiju. Treškārt, padomju laikā pieņemtie un vēl šobrīd spēkā esošie kodeksi, piemēram, Administratīvo pārkāpumu kodekss (1984) un Sodu izpildes kodekss (1970). Un, ceturtkārt, Latvijas Republikas Satversme (1922) un citi pirmās brīvvalsts laikā pieņemtie un atjaunotie likumi, piemēram, Civillikums (1937).
    • Šobrīd (29.06.2016.) ir spēkā 5343 likumi un 9467 Ministru kabineta noteikumi.
  • Visi tiesību akti sistematizēti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 101 “Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi.”
  • Moto - Latvijas Republiks Satversmes 90. pants: “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.
* Starptautiskās interneta izpētes aģentūras Gemius dati.   Papildinformācijai: Santa Sāmīte Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Komunikācijas speciāliste T.: +371 67310675 santa.samite@lv.lv www.lv.lv