Informācija presei
Likumprojektu par piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanu nodos Saeimas atbildīgajai komisijai
Ceturtdien, 19. aprīlī, Saeima 1. lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā plāno nodot likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, kas paredz radīt iespēju izbeigt dalīto īpašumu privatizētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Likumprojekts izstrādāts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darba grupā, kura izstrādes procesā būtisku ieguldījumu sniegusi arī Tieslietu ministrija - gan aktīvi piedaloties minētās darba grupas darbā, gan izstrādājot likumprojekta redakcijas un anotāciju. Likumprojektā saglabāta 2015. gada 1. oktobrī Saeimā iesniegtā likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” pamatideja - dalītā īpašuma izbeigšana notiek, ēkas īpašniekiem izmantojot tiem likumā paredzētu speciālu izpirkuma tiesību ar būtisku valsts atbalstu visu administratīvo darbību veikšanā. Izpirkuma tiesība tiek izmantota, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemot lēmumu par tās izmantošanu un samaksājot izpirkuma cenu. Likumprojekts arī risina jautājumus par to, kā tiek noteikta izpērkamā zeme, tās cena un tiek aizsargātas visu iesaistīto personu likumiskās intereses dalītā īpašuma izbeigšanas procesā. Vienlaikus likumprojektā ir mainījušies gan termiņi, gan vairāki tiesiski līdzekļi, kas regulēs dalītā īpašuma izbeigšanu. Kā būtiskākās atšķirības var minēt:  
  • jaunajā likumprojektā paredzēta beztermiņa izpirkuma tiesība dzīvojamo ēku īpašniekiem, kuru tie varēs izmantot jebkurā laikā;
  • jaunais likumprojekts vairs neparedz hipotēkas nostiprināšanu uz nesamaksājušo dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašumiem;
  • likumprojektā paredzēta iespēja valstij sniegt atbalstu dzīvokļu īpašniekiem finansējuma piesaistei dalītā īpašuma izbeigšanai;
Tieslietu ministrijas ieskatā likumprojektā ietvertie risinājumi ir atbilstoši tiesību sistēmai un to īstenošanai nepastāv juridisku šķēršļu. Likumprojekta pieņemšana ieviestu tiesiskos līdzekļus, kas ļautu dalītā īpašumā problemātiku risināt pēc būtības – to izbeidzot. Jāuzsver, ka dalītais īpašums nekad nav bijis paredzēts kā pastāvīgs tiesiskais stāvoklis nekustamo īpašumu un lietu tiesību jomā Latvijā. Tieslietu ministrija atbalsta likumprojekta tālāku virzību. Plašāka informācija par likumprojektu Saeimas mājaslapā: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1211/Lp12       Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv