Informācija presei Jaunumi
1

Lai veicinātu tieslietu sistēmas pakalpojumu pieejamību, no pirmdienas, 23. maija, Limbažu, Tukuma un Liepājas iedzīvotājiem tiks sniegtas klātienes konsultācijas par iespējām tos izmantot attālināti elektroniskajā vidē. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, Uzņēmumu reģistru, Juridiskās palīdzības administrāciju, Patentu valdi un Valsts valodas centru īsteno pilotprojektu “Tieslietu sistēmas pakalpojumi pašvaldībās” ar mērķi uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes patstāvīgi izmantot tieslietu sistēmas iestāžu sniegtos e-pakalpojumus.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Modernās tehnoloģijas arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē, un tās var būtiski atvieglot ikdienas pienākumu veikšanu jebkuram iedzīvotājam, tostarp izmantojot arī tieslietu sistēmas piedāvātos pakalpojumus. Tāpēc aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot mūsu pilotprojektā piedāvāto iespēju saņemt informāciju par tieslietu sistēmas sniegtajiem e-pakalpojumiem un konsultācijas par to izmantošanu.”

Konsultācijas pilotprojekta ietvaros tiek organizētas pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz tālr. 25637421 šādās pašvaldības vietās un apmeklētāju pieņemšanas laikos:

  • Limbažu novada pašvaldībā (Rīgas ielā 16, Limbažos) pieņemšanas laiki otrdienās un ceturtdienās no 9:00-12:00 un no 13:00-17:00.
  • Tukuma novada pašvaldībā (Talsu ielā 4, Tukumā) pieņemšanas laiki trešdienās un ceturtdienās no 9:00-12:00 un no 13:00-17:00.
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldībā (Rožu ielā 6, Liepājā) pieņemšanas laiki otrdienās un ceturtdienās no 9:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Tāpat pilotprojekta ietvaros tieslietu iestāžu darbinieki rīkos seminārus iedzīvotājiem, lai informētu par tieslietu sistēmas tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, iespēju iesniegt iesniegumu iestādei elektroniski; pasūtīt Valsts zemes dienesta arhīvā esošos dokumentus vai veikt uzņēmuma reģistrāciju; iesniegt preču zīmes pieteikumu; izmantot lietotni “Valodas draugs” u.c. pakalpojumus.

Pilotprojekts tiek īstenots Ministru kabineta deklarācijas ietvaros attiecībā uz vienas pieturas aģentūras principa attīstību un Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020. – 2023. gadam, kas paredz kopējo virzību uz pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.

Pēc pilotprojekta beigām plānots izvērtēt nepieciešamību paplašināt šobrīd tieslietu sistēmas iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 

1