Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par atbildīgo lībiešu jeb līvu organizāciju atzinuma sniegšanai par personas etnisko izcelsmi. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts noteikumu anotācijā, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums nosaka, ka gadījumā, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)”, dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno arī lībiešu organizācijas atzinums par personas etnisko izcelsmi. Šāds atzinums nepieciešams gadījumos,  kad ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt. Pašlaik neviens normatīvais akts nenosaka, kura organizācija ir tiesīga sniegt atzinumu, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)”. Taču praksē to vairāk nekā desmit gadus veic Līvu (lībiešu) savienība „Līvõd Īt”. Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs noteikts, ka atbildīgā organizācija, kura sniegs atzinumu par personas vai tās radinieku tiešā augšupējā līnijā piederību pie lībiešu (līvu) tautības, būs Līvu (lībiešu) savienība „Līvõd Īt”. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Labklājības un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un ministrijām, kā arī Līvu (lībiešu) savienībai „Līvõd Īt”. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv