Ministru kabineta slēgtajās sēdēs, kurās tiek apspriests nākamā gada valsts budžeta projekts, kā dalībnieks būtu jāpieaicina arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs, uzskata tieslietu ministrs Mareks Segliņš. Tādēļ viņš nolēmis lūgt Ministru prezidentu Valdi Dombrovski šajās sēdēs aicināt piedalīties Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Par nepieciešamību piedalīties valsts budžeta apspriešanā šodien sarunā ar ministru izteicies Augstākās tiesas priekšsēdētājs un ministrs šo viedokli atbalstījis. Tāpat ministrs budžeta veidošanas laikā aicinās valdību diskutēt par šodien Augstākās tiesas plēnumā apspriestajiem jautājumiem par tiesnešu un prokuroru atalgojuma veidošanas principiem un tiesu varas iestāžu budžeta veidošanu kopumā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv