Informācija presei
26.oktobrī Luksemburgā norisinājās kārtējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kuras ietvaros Latvijas delegāciju vadīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. Sanāksmes laikā diskutēts par vairākām ES iniciatīvām, kuras ir saistītas ar cīņu pret noziedzību un tās radītajām sekām. Sanāksmes centrālie apspriežamie jautājumi bija - cīņa pret tirgus manipulācijām un iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, paredzot kriminālās sankcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ES, kā arī cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses. Lai nodrošinātu minēto jautājumu sekmīgu turpmāku virzību, tika pārrunāti dalībvalstu krimināltiesību ekspertu izvirzītie problemātiskie aspekti. Sanāksmes ietvaros M. Lazdovskis uzsvēris, ka jaunā ES līmeņa tiesību akta, direktīvas, izstrāde attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju kopā ar citām ES līmeņa iniciatīvām krimināltiesību jomā, ir būtisks solis cīņā ar noziedzību gan nacionālā, gan pārrobežu dimensijā. Vairāki direktīvā ietvertie elementi šobrīd ir paredzēti un efektīvi darbojas Latvijas krimināltiesību sistēmā. Turklāt praksē ir pierādīts, ka tie efektīvi pilda arī preventīvo funkciju. Tāpat šobrīd top jauns ES tiesību akts attiecībā uz cīņu pret tirgus manipulācijām un iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Šīs direktīvas kontekstā M.Lazdovskis ir atzīmējis, ka, ņemot vērā zināmus faktiskos tirgus manipulāciju gadījumus un to radītās sekas nacionālajā un Savienības līmenī, minētais instruments efektīvi varētu tikt piemērots cīņā ar šīm jaunajām noziedzības tendencēm. Diskusijās par pavisam jaunu ES iniciatīvu – direktīvu cīņai pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ir uzsvēris, ka, lai gan pozitīvi vērtē mērķi veicināt ES finanšu interešu aizsardzību, tomēr, pirms tiek uzsākta direktīvas izskatīšana pēc būtības, būtu jārod risinājums tādiem pamata jautājumiem kā, piemēram, vai direktīvas mērķa sasniegšanu būtu iespējams panākt ārpus krimināltiesību jomas, piemērojot citus plašākus un vispārīgākus līdzekļus, kā arī, piemēram, veicinot savstarpējo sadarbību. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv