Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtībā, kas paredz ka vienotas aizsargjoslu informācijas iegūšana būs pieejama līdz ar Aizsargjoslu datu bāzes izveidi. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) speciālisti. Kā teikts grozījumu anotācijā, aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība nosaka, ka aizsargjoslu datu bāze VZD jāizveido līdz 2009.gada 31.martam. Taču, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī un valsts budžeta finansējuma samazinājumu VZD, aizsargjoslu datu bāzes izveides termiņš jāpagarina, kā arī jāmaina termiņš datu sagatavošanai un iekļaušanai aizsargjoslu datu bāzē. Pēc grozījumu stāšanās spēkā būs noteikts, ka aizsargjoslu datu bāzi izveidos un attiecīgos datus iekļaus aizsargjoslu datu bāzē līdz 2014. gada 1. janvārim. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv