Maksātnespējas administrācija 2016.gada 1.ceturksnī segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 144 682 euro apmērā
2016.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 144 682 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora pienākumu izpildītāja Baiba Banga. 2016.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājusi naudas līdzekļus 144 682 euro apmērā 26 maksātnespējīgo uzņēmumu 222 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2016.gada 1.ceturksnī bija 644 euro. Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2016.gada 1.ceturksnī izmaksātas:
  • MSIA „Microdot” 34 darbinieku prasījumu apmierināšanai 26 689 euro apmērā;
  • MSIA „Erke” 43 darbinieku prasījumu apmierināšanai 19 401 euro apmērā;
  • MSIA „FF Foods” 27 darbinieku prasījumu apmierināšanai 16 968 euro apmērā;
  • MSIA „Saldus gaļas kompānija” 19 darbinieku prasījumu apmierināšanai 13 700 euro apmērā;
  • MSIA „Fledermaus” 13 darbinieku prasījumu apmierināšanai 12 319 euro apmērā;
  • MAS „Amo plant” 8 darbinieku prasījumu apmierināšanai 10 371 euro apmērā.
2016.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas administrācija darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvusi 29 009 euro.  No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas administrācija apmierina darbinieku prasījumus to darba devēja maksātnespējas gadījumā, kas saistīts ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv