Informācija presei
Maksātnespējas administrācija 2017. gada 1. ceturksnī segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 434 896 euro apmērā
2017. gada 1. ceturksnī Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 434 896 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina. 2017. gada 1. ceturksnī Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājusi naudas līdzekļus 434 896 euro apmērā 20 maksātnespējīgo uzņēmumu 489 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2017. gada 1. ceturksnī bija 888 euro. Salīdzinājumam 2016. gada 1. ceturksnī 26 maksātnespējīgo uzņēmumu 222 darbinieku prasījumu apmierināšanai tika novirzīti 144 682 euro un vidējā viena darbinieka prasījuma segšanai piešķirtā summa bija 644 euro. Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2017. gada 1. ceturksnī izmaksātas: • MAS „KVV Liepājas metalurgs” 413 darbinieku prasījumu apmierināšanai 365 848 euro apmērā; • MSIA „Baltic Crystal” 12 darbinieku prasījumu apmierināšanai 14 984 euro apmērā; • MSIA „Black Mammut” 18 darbinieku prasījumu apmierināšanai 11 634 euro apmērā; • MSIA „Uviks” 7 darbinieku prasījumu apmierināšanai 11 070 euro apmērā; • MSIA „Gimex Baltija” 6 darbinieku prasījumu apmierināšanai 5 965 euro apmērā. 2017. gada 1. ceturksnī Maksātnespējas administrācija darbinieku prasījumu garantijas fondā ir atguvusi 16 840 euro. No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas administrācija apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.