Informācija presei
Maksātnespējas administrācija 2017. gada 1.pusgadā segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 820 580 euro apmērā
2017. gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 820 580 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina. 2017. gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājusi naudas līdzekļus 820 580 euro apmērā 46 maksātnespējīgo uzņēmumu 930 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2017. gada 1.pusgadā bija 881 euro. Salīdzinājumam 2016. gada 1.pusgadā 55 maksātnespējīgo uzņēmumu 514 darbinieku prasījumu apmierināšanai tika novirzīti 426 247 euro un vidējā viena darbinieka prasījuma segšanai piešķirtā summa bija 825 euro. Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2017. gada 1.pusgadā izmaksātas: • MAS „KVV Liepājas metalurgs” 415 darbinieku prasījumu apmierināšanai 367 570 euro apmērā; • MSIA „VMS Group” 72 darbinieku prasījumu apmierināšanai 75 567 euro apmērā; • MSIA „GB Latvia” 47 darbinieku prasījumu apmierināšanai 39 839 euro apmērā; • MSIA „Attirance” 34 darbinieku prasījumu apmierināšanai 35 570 euro apmērā; • MSIA „Albema” 19 darbinieku prasījumu apmierināšanai 30 158 euro apmērā; • MSIA „Black Mammut” 48 darbinieku prasījumu apmierināšanai 29 095 euro apmērā; • MSIA „Global steel service” 20 darbinieku prasījumu apmierināšanai 23 813 euro apmērā; • MSIA „Stars met” 52 darbinieku prasījumu apmierināšanai 22 998 euro apmērā; • MSIA „Atlantikstars” 22 darbinieku prasījumu apmierināšanai 21 865 euro apmērā; • MSIA „OT stils” 24 darbinieku prasījumu apmierināšanai 20 899 euro apmērā. 2017. gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācija darbinieku prasījumu garantijas fondā ir atguvusi 63 672 euro.  No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas administrācija apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.