Informācija presei
Maksātnespējas administrācijas direktora amatam aicina pieteikties atbildīgus un drosmīgus vadītājus
Valsts pārvalde atklātā konkursā Maksātnespējas administrācijas direktora amatam aicina pieteikties atbildīgus un drosmīgus vadītājus - mērķtiecīgus un spēcīgus lēmumu pieņēmējus, kuri nebaidās uzņemties atbildību. Maksātnespējas administrācijas direktora amats ir atbildīgs darbs Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošajā iestādē, kas īsteno valsts politiku maksātnespējas procesa jautājumos. Galvenās prasības pretendentiem: maģistra grāds tiesību zinātnēs, ekonomikā vai finansēs, ne mazāk kā trīs gadu pieredze, vadot vismaz 10 cilvēku lielu komandu, vismaz piecu gadu darba pieredze valsts pārvaldē, labas zināšanas par maksātnespējas jautājumiem, izpratne par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem. Pretendentiem jābūt labām angļu valodas zināšanām, teicamām sadarbības un komunikācijas prasmēm, labām stratēģiskās plānošanas prasmēm, kā arī nevainojamai reputācijai. Kopā ar pieteikuma dokumentiem jāiesniedz eseja, kurā izklāstīts redzējums par Maksātnespējas administrācijas prioritātēm un attīstību - turpmāko perspektīvu un iestādes stratēģiskajiem mērķiem. Pieteikšanās līdz 2016. gada 11. maijam. Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un atbilstību obligātajām prasībām. Otrā jeb mutiskā daļa būs komisijas un pretendenta saruna par motivāciju, valsts pārvaldes pamatprincipiem un iestādes darbības jomu, kā arī pretendenta vīzijas prezentēšana par iestādes nākotnes prioritātēm un angļu valodas zināšanu pārbaude. Trešajā kārtā neatkarīgi personālvadības speciālisti vērtēs šādas pretendentu vadības kompetences: spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana, stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadība. Plašāk par prasībām un pieteikšanos Ministru kabineta mājas lapā. Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase: INFOGRAFIKA No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.  Atlases kārtība līdzās atklātības kritērijam paredz nodrošināt pēc vienotiem principiem organizētus konkursus uz vadītāju amatiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs.ceļ valsts pārvaldes konkurētspēju, jo, īstenojot atklātus konkursus un ievērojot vienotus atlases principus, ir lielākas iespējas piesaistīt, noturēt un motivēt augsta līmeņa profesionāļus. Informāciju sagatavoja Lita Juberte Ministru kabineta preses sekretāre Tālrunis: 67082919; 28803639 E-pasts: lita.juberte@mk.gov.lv