Maksātnespējas kontroles dienests informēs par aktualitātēm maksātnespējas jomā
Pirmdien, 2.jūlijā, plkst. 11.00 Maksātnespējas kontroles dienestā (Mārstaļu ielā 19, Rīgā) notiks preses brīfings par aktualitātēm maksātnespējas jomā. Mediju pārstāvji tiks informēti par š.g. pirmajā pusgadā konstatētajiem pārkāpumiem Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) veiktajās pārbaudēs, tostarp, administratoru prakses vietās, un administratoru saraksta (rindas) veidošanas kārtību, kā arī administratoru kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem. Pasākumā tiks sniegta informācija par Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) darbības uzsākšanu 1. jūlijā un jaunām kontroles iespējām maksātnespējas procesu un administratoru darbības uzraudzībā. Maksātnespējas kontroles dienests informēs arī par jaunākajām izmaiņām maksātnespējas procesu tiesiskajā regulējumā – 1.jūlijā stājās spēkā nozīmīgi Maksātnespējas likuma grozījumi, kas paredz efektīvāku strīdu izskatīšanas kārtību, nodrošinot lielāku kreditoru tiesību aizsardzību maksātnespējas procesā. Papildu informācija: 2018.gada 31.maijā tika pieņemts likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā", saskaņā ar kuru paredzēts mainīt Maksātnespējas administrācijas nosaukumu, nosakot, ka iestādes nosaukums no 2018.gada 1.jūlija ir Maksātnespējas kontroles dienests. Saistībā ar nosaukuma maiņu no 2018.gada 1.jūlija tiks mainīta gan tīmekļa vietnes adrese (turpmāk – www.mkd.gov.lv), gan iestādes centrālā elektroniskā pasta adrese (turpmāk – mkd@mkd.gov.lv). Tāpat tiks mainītas MKD darbinieku elektroniskā pasta adreses – turpmāk vards.uzvards@mkd.gov.lv). Mediju ievērībai: Preses konference notiks Mārstaļu ielā 19, 2.stāvā. Dalību konferencē lūgums pieteikt uz e-pastu: Lana.Maulina@tm.gov.lv vai pa tālruni 67036738 līdz 2.jūlija plkst. 10.00.